Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

In this Thursday, Oct. 29, 2015 photograph, a jug of used needles to exchange for new is seen  near, Jim "Woods" Ellis in an industrial area of Camden, N.J., as Ellis describes using the drug, naloxone, often known by the brand name Nacran, to reverse an addict's heroin overdose. Naloxone works most of the time, but national statistics arenít kept on what happens to people who are revived. Some overdose again soon afterward. Some get treatment and get clean, but limited insurance, high costs and a shortage of spots at treatment centers can be hurdles. (AP Photo/Mel Evans)

Foto: Mel Evans/TT

Värdet av det afghanska heroin och opium som varje år smugglas till Europa via Iran, Turkiet och länderna på Balkan är större än Afghanistans hela BNP, enligt FN:s narkotikaorgan UNODC.

Odlingen och smugglingen inom Afghanistan omsätter värden motsvarande en åttondel av landets BNP på 21 miljarder dollar. Men längs smugglingsrutten mot Europa växer värdet till 28 miljarder dollar, knappt 250 miljarder kronor, enligt FN-organet.

”Även om det riktas mycket uppmärksamhet mot produktionen av olagliga opiater i Afghanistan visar detta att i ekonomiska termer är Afghanistan bara en del av ett mycket större problem”, skriver UNODC i rapporten enligt nyhetsbyrån Ritzau.

TT