Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

STOCKHOLM 20150608 Finlands statsminister Juha Sipil‰ anl‰nder till bilaterala samtal p Rosenbad under mÂndagskv‰llen. Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070

Finlands statsminister Juha Sipilä. Foto: Jessica Gow/TT

Finsk uppgörelse om arbetsmarknaden hotas. Transportfacket i landet säger nej till överenskommelsen med regeringen.

– Vi gör vad vi tror är bäst för våra medlemmar, säger Hilkka Ahde, pressekreterare på transportfacket AKT, till Arbetet Global.

Fackförbundet kan genom sitt avhopp kan spräcka en uppgörelse som påverkar hela landets arbetsmarknad.

Mycket pekar åt fel håll i Finland just nu. I de allra flesta EU-länder sjunker arbetslösheten men Finland går mot strömmen och där stiger den, i september uppgick den till 9,5 procent.

Efter valet i april presenterade den nya center-högerregeringen besparingsförslag. Som flera gånger tidigare under kristider vill staten komma överens med facken och arbetsgivarna och föreslog ett så kallat samhällsfördrag.

Regeringen ville bland annat sänka semesterersättningen och övertidsersättningen. I gengäld skulle anställningstryggheten förbättras. Om inte fack och arbetsgivare gick med på det hotade regeringen att ändå genomföra förslagen.

Staten och parterna har därför förhandlat om hur ett samhällsfördrag skulle kunna se ut.

I onsdags gick dock finska arbetsgivarorganisationen EK ut med att de inte längre ville vara med och göra upp inkomstpolitiska helhetslösningar.
– Det är det som fick oss att också dra oss ur förhandlingarna, säger Hilkka Ahde.

Förbundet anser att arbetsgivarna med sitt krav förändrat spelreglerna för en trepartsuppgörelse. Att arbetsgivarna vill göra om uppgörelsen och transportfacket hoppat av gör att statsminister Juha Sipiläs får det svårt att få igenom ett avtal. Samhällsfördraget är i dödsryckningar, är analysen som flera finsk media för fram.

För FFC (finska LO) kom beskedet från transportarbetarförbundet, som ingår i FFC, som en chock.
– Jag har alltid hoppats på att man berättar om saker i förväg, säger Lauri Lyly till Hufvudstadsbladet.

Akademikerförbundets ordförande Sture Fjäder blev också överraskad av beskedet från AKT och undrar hur samordningen egentligen ser ut i FFC.

De finska arbetsgivarna EK förutsätter dock att arbetarnas fackliga organisation kommer att fortsätta förhandlingarna om ett samhällsfördrag. Efter AKT:s utspel har dock statsminister Juha Sipiläs flera gånger uppgett att regeringen kommer att genomföra arbetsmarknadsreformerna ändå.