Grafik: Eva Vaihinen

Arbetsolyckorna inom äldrevård och omsorg har ökat kraftigt, om man ser till antal anmälningar per tusen sysselsatta. I ingen annan bransch är utvecklingen så mörk. Främst är det så kallade vardagsolyckor det handlar om.

Någon snubblar över en tröskel, halkar på ett vått golv eller ramlar på en isfläck på väg till bilen efter arbetsdagens slut. I äldreomsorgen är dödsolyckor inte vanliga. ”Vardags-olyckor” händer däremot desto oftare.

– Fallolyckor kan leda till långa sjukskrivningar. Speciellt om man är lite äldre och inte lika ung och vig längre, konstaterar Ann-Beth Antonsson, expert på arbetsmiljö på IVL, Svenska miljöinstitutet.

Arbetsmiljöverket har på Arbetets begäran jämfört utvecklingen av anmälda arbetsolyckor mellan åren 2010 och 2014. Arbetsmiljöverket har beräknat antalet anmälningar per tusen sysselsatta (den relativa frekvensen) för att siffrorna ska bli jämförbara mellan olika delar av arbetsmarknaden.

Av totalt 19 sektorer är utvecklingen negativ i tolv. Statistiken visar att inom vård, omsorg och sociala tjänster har antalet anmälningar ökat med 43 procent per tusen sysselsatta under tidsperioden. Även inom hotell och restaurang och jord- och skogsbruk ökade olyckorna med 28 respektive 24 procent.

I några andra branscher minskar däremot anmälningarna. Så ser det bland annat ut i finansbranschen, gruvnäringen och inom skolan. Berit Ohlsson, vice ordförande för Finansförbundet, menar att det finns en naturlig förklaring hos dem.
– Antalet rån har gått ned. Säkerhetsrutinerna har blivit bättre och allt färre arbetsplatser hanterar kontanter.

Just allvarliga händelser, det kan vara att en bank rånas eller en dödsolycka vid en industri, kan i slutänden få positiva effekter för arbetsmiljöarbetet och därmed färre olyckor, påpekar Ann-Beth Antonsson.
– På arbetsplatser med påtagliga olycksrisker, som verkstads- och byggindustrin, är man tvungen att utveckla arbetsmiljöarbetet med fokus på de allvarliga olyckorna.

Skärmavbild 2015-11-26 kl. 13.47.38Ett exempel är när byggföretaget NCC införde sin nollvision. Enligt en färsk summering har bolaget fått ned antalet olyckor med 50 procent sedan 2011. Siffrorna från Arbetsmiljöverket visar att andelen anmälningar per tusen sysselsatta när det gäller just byggbranschen har legat still sedan 2010. Inom verkstadsindustrin har den emellertid ökat något.

När det däremot gäller vård- och omsorgsarbeten så tror Ann-Beth Antonsson att det finns en tendens att ”bagatellisera” arbetsolyckor som stick- och skärskador och fall-olyckor, när man faller från samma nivå. Men förutom fall förekommer det bland annat akuta ryggskador till exempel efter tunga lyft. Det händer att också arbetsdagen slutar på akuten.
– Det finns äldre dementa och deprimerade som blir aggressiva och slåss, säger Yeshi Wondmeneh, utredare på Kommunal.

Pia Schyberg på Arbetsmiljöverket konstaterar att villkoren inom vård och omsorg har betydelse för antalet arbetsskador.
– Generellt kan man säga att högre arbetsbelastning påverkar riskerna att råka ut för olyckor i arbetet, säger hon.

Statistiken från Arbetsmiljöverket speglar sannolikt också det faktum att man i vissa branscher är bättre på att anmäla arbetsskador än i andra. Enligt Yeshi Wondmeneh kan det vara en del av förklaringen till ökningen i omsorgssektorn. Men grundorsaken är en helt annan, menar hon.
– Arbetsmiljön har inte blivit bättre på de här åren. Kraven bara ökar.

Lena Hennel

LÄS OCKSÅ:

1 200 dagar utan olyckor på Zoégas kafferosteri