Tobias Baudin, förste vice ordförande i LO och även ordförande i LO Mediehus har sin uppfattning klar.

Om medierna slimmar bort sin trovärdighet och läses av allt färre är det arbetarklassen som förlorar mest, eftersom de behöver demokratin och den granskande pressen bäst.

För några veckor sen var han med på Arbetets fredagsmöte, där redaktionen bläddrar i veckans nytryckta tidning.

Arbetet påverkar genom granskningar av stora samhällsfrågor, menade han och tog bland annat artikelserien om Den nya underklassen (som nu finns som särtryck att beställa) och Inblicksserien om kris för journalistiken som exempel. Läs avsnitt sju om hur mediekrisen kan leda till att fackets medlemmar tappar sitt inflytande i samhället.

LO Mediehus är ett sätt att stärka opinionsbildning och arbetsmarknadsjournalistik för de cirka 900 000 läsare som får de fem tidningar som ingår.

– Vårt mål är att vi ska bli fler, helst redan nästa år, säger vd Robert Jonsson som häromdagen tog emot norska LO Media, som kom tillsammans med LO-företrädare, för att se effekterna av våra studiebesök hos dem. De norska fackförbundsjournalisterna var tidigt ute och drog för mer än tio år sen igång det som i dag, efter idogt förhandlande och några misslyckade försök, är 14, snart 15 fackliga tidningar, i en LO-ägd stiftelse med gemensamma lokaler i Oslo. Norska LO innehåller både arbetar och tjänstemannafack.

– Vid årsskiftet kommer tidningen I Skolan in i LO-Media, berättar administrative chefen Tore Ryssdalsnes. Liksom flera tidningar har den endast en anställd, redaktören, som via LO Media får kollegor och bättre resurser.

Norska LO-media har en gemensam sajt, FriFagbevegelse.no som samlar och sprider samtliga tidningars journalistik och via ett upphovsrättsavtal kan tidningarna fritt byta artiklar med varann, även med norska Fagbladet, dvs norska Kommunalarbetaren, som dock inte ingår i norska LO-Media.

Namnet FriFagbevegelse dök för övrigt upp första gången på LOs illegala medlemsblad under den tyska ockupationen av Norge åren 1940–45.

Sajten toppar just nu med nyheten att norska LO, via sin arbetsgivarorganisation AAF, beslutat gå facket HK till mötes och lämna ut sina anställdas löneuppgifter.

Därmed slipper parterna mötas i rätten.