Workers form dough for the Christmas cake Original Dresdner Christstollen (Dresden Stollen) in the Morenz bakery in Dresden, eastern Germany, Thursday, Nov. 21, 2013. The stollen cakes contain dried fruit and are covered with sugar, usually eaten during the Christmas season. The Morenz bakery belongs to the German Association for the Protection of the Dresden Christmas Stollen which allows bakeries to produce and sell this cakes worldwide under the registered trademark"Echter Dresdner Christstollen". (AP Photo/Jens Meyer)

Foto: Jens Meyer/TT

Ett krontalspåslag på 745 kronor i månaden till alla medlemmar. Så tolkar Livs den gemensamma avtalsplattformen för facken inom industrin. – Vi har en gammal tradition att alltid ställa våra lönekrav i kronor och inte i procent. Krontal gäller för samtliga av våra avtalsområden, säger Gerald Lindberg, Livs avtalssekreterare.

Det är Livsmedelsarbetareförbundets förbundsmöte som ställts sig bakom avtalsplattformen för facken inom industrin. I den är lönekravet 2,8 procents höjning. Bedömningen är att den skulle garantera medlemmarna ökad köpkraft om kraven får gehör hos arbetsgivarna.

Livs har utgått från genomsnittslönen inom hela industrisektorn, som är 25 000 kronor i månaden, när procentkravet räknats om till 745 kronor i månaden. Vad genomsnittslönen inom livsmedelsindustrin exakt är vet man inte.
– Nej, det är alltid en massa tjafs kring statistiken på vårt område. Däremot vet vi vad industrin har som genomsnittslön.

Gerald high

Gerald Lindberg

Genom att ställa kravet i kronor lika för alla får förbundet också en låglönesatsning. Den med lägre lön får ett högre påslag räknat i procent än den med högre, och lönegapet mellan olika löner ökar inte.

Förbundet kommer även trycka på den systematiska jämställdhetssatsning som facken inom industrin kräver i sin plattform.
– Vi vill ha ett lokalt jämställdhetsarbete på varje arbetsplats. Utformningen är egentligen ganska enkel, säger Gerad Lindberg.

Ett systematiskt jämställdhetsarbete skulle inledas med en nulägesanalys, enligt det förslag som facken inom industrin utarbetat. Man granskar hur ser lönerna, arbetsförhållandena och rekryteringen ut i förhållande till kön.

I nästa steg frågar sig parterna hur man skulle vilja ha det. Om det skiljer sig mellan könen krävs åtgärder och en åtgärdsplan.
– I livsmedelsindustrin står kvinnorna i packen och männen vid maskinerna. Det kan vi förhoppningsvis bryta upp med det här systemet. Löneskillnaderna beror till stor del i att kvinnorna står i packen.

Förutom Livs består facken inom industrin av IF Metall, GS, Unionen (TCO) och Sveriges Ingenjörer (Saco)