Grafik: Försäkringskassan

Grafik: Försäkringskassan

Fordonsförare samt byggnads- och anläggningsarbetare är de två yrkesgrupper som har högst sjukfrånvaro bland män, enligt Försäkringskassan. De vanligaste diagnoserna är sjukdomar i muskler, skador och psykisk ohälsa. 

I jämförelse med alla anställda män var fordonsförare under 2014 överrepresenterade med 56 procent. Motsvarande siffra för samma period för byggnads- och anläggningsarbetare var 52 procent.

– Även om den psykosociala arbetsmiljön blivit en allt viktigare hälsofaktor är det fortsatt viktigt att hålla ögonen på den fysiska arbetsmiljön. Det gäller inte minst inom många mansdominerade yrken och branscher, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande..

Den långsiktiga trenden i dessa yrkesgrupper är att psykisk ohälsa och muskelsjukdomar ökar.

Anställda män och sjukskrivningar 

• Antal sjukfall per 1 000 anställda bland fordonsförare är 111. • Antal sjukfall per 1 000 anställda bland byggnads- och anläggningsarbetare är 108. • Genomsnittligt antal sjukfall per 1 000 anställda för alla anställda är 71. • Över 200 000 personer är anställda i grupperna och utgör därför en stor del av sjukfrånvaron bland män.