Lena Nitz. Foto: Pernilla Tofte/Polisförbundet

Åtta av tio poliser säger att de har funderat på att säga upp sig. De två främsta skälen är dålig lön och pågående omorganisation. Det visar en medlemsundersökning som Polisförbundet utfört i samarbete med Novus Opinion.

– Det behövs fler poliser, inte färre. Poliskåren behöver alla sina resurser, all erfarenhet och kompetens. Det här är alarmerande siffror som polisledningen måste ta på största allvar. Sverige befinner sig i ett allvarligt läge med terrorhot och stora flyktingströmmar, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz i ett pressmeddelande.

142 fler poliser har slutat under 2015 än under 2014. Och då är det två månader kvar på året i den senaste statistiken.

Tidigare i höstas lanserade förbundet kampanjen ”Nu räcker det!” där organisationen laddar för konflikt. Poliserna har också visat sitt missnöje bland annat med att skicka brev till rikspolischefen och inrikesministern och med manifestationer på gator och torg.

– Vi riskerar ett dränage av polisiär kompetens. Detta i ett läge då kraven och påfrestningarna på polisen ökar för var dag som går. I ljuset av detta blir det helt orimligt att polisledningen inte kan uppfylla våra helt rimliga lönekrav på lägst 25 000 kronor i månaden och 28 000 efter fem års tjänst. Polisiär erfarenhet måste värderas, säger Lena Nitz.

Enligt undersökningen är lönen är en viktig faktor, men även omorganisationen har stor påverkan på varför poliser vill sluta. Åtta av tio poliser upplever att arbetssituationen har förändrats negativt i samband med omorganisationen.

Tung arbetsbelastning, oklara beslutsvägar och stor oreda är några av de punkter man nämner.

Rikspolischef Dan Eliasson vill att omorganisationen ska fortsätta i samma hastighet, vilket Lena Nitz kallar för ”oansvarigt” och menar att inrikesminister Anders Ygeman måste dra i handbromsen.

– Anders Ygeman har själv uttryckt att mängdbrott och snatterier ska prioriteras lägre. Jag tycker det är en korrekt bedömning. Icke desto mindre vill vi undvika att det verkligen blir en ”Tjuvarnas jul” och ge fullt utrymme åt den vanliga kriminaliteten när stora polisresurser går åt till flyktingtillströmning och terroristhot. Reformtakten minskar kårens effektivitet. Vi riskerar massflykt från polisen, säger Lena Nitz.

Polisförbundets krav

• Till arbetsgivaren: Acceptera Polisförbundets viktigaste lönekrav på lägst 25 000 från start och lägst 28 000 efter fem år i tjänst.

• Till regeringen: Tillsätt en kriskommission för polisreformen med fack, arbetsgivare och ansvariga politiker. Kommissionen ska ha i uppdrag att identifiera vilka åtgärder som måste prioriteras och vilka som måste vänta. Där åtgärder ska genomföras måste tillräckliga ekonomiska resurser tillföras.