Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

STOCKHOLM 2015-11-22 Statsminister Stefan Lˆfven (S) och vice statsminister ≈sa Romson (MP) presenterade p tisdagen ett fˆrslag p migrationsomrÂdet vid en presskonferens i riksdagen i Stockholm. Enligt vad TT erfar kommer regeringen att infˆra id-kontroller ‰ven p bussar och tÂg till Sverige. Foto: Janerik Henriksson / TT / Kod 10010

Vice statsminister Åsa Romson (MP) och statsminister Stefan Löfven (S) på tisdagens presskonferens. Foto: Janerik Henriksson/TT

Regeringen inför tillfälliga uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar, säger statsminister Stefan Löfven (S). Hårdare flyktingregler presenterades under tisdagen på en presskonferens där även vice statsminster och klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) deltog.

Statsminister Stefan Löfven (S) konstaterar att flyktingsituationen är ohållbar och säger upprepande att andra EU-länder måste ta sin del av ansvaret:

– Det smärtar mig att säga att Sverige inte längre klarar att ta emot asylsökande på samma höga nivå.
– Det går inte kombinera fri rörlighet i EU med en flykt från ansvar, säger statsministern och syftar på de EU-länder som gör alldeles för lite i fråga om mottagande.

Löfven aviserade att Sverige nu tvingas anpassa migrationspolitiken till EU:s miniminivå. Det innebär bland annat att betydligt färre kommer att få uppehållstillstånd om de inte är konventionsflyktingar utan hamnar i andra grupper, som i dag får stanna. Det berör till exempel de med synnerligen ömmande omständigheter.

En tredje åtgärd för att minska flyktingströmmen till Sverige är att försörjningskrav för anhöriginvandring skärps för de som får tillfälliga uppehållstillstånd.

Regeringen kommer också att införa id-kontroller även på bussar och tåg till Sverige. Id-kontroller på färjor började tillämpas samtidigt som tillfälliga gränskontroller infördes torsdagen den 12 november. Det anses ha lett till att något färre flyktingar söker sig till Sverige. Det genomsnittliga antalet asylsökande per dag har sjunkit från 1 507 under vecka 46 till 1 222 under förra veckan.

Stefan Löfven menar att EU:s migrationspolitik måste göras om i grunden. Tills det är gjort måste människor söka asyl i andra EU-länder.

Även vice statsminister Åsa Romson, Miljöpartiets språkrör, deltog vid presskonferensen. Hon betonade att det har varit svårt för hennes parti att ta beslut om de nya åtgärderna.
– Helheten är oerhört tuff och nödvändig, säger hon.

Romson fick tårar i ögonen under presskonferensen.
– Tuffast är alla de enskilda (asyl)beslut som nu kommer fattas med det här som grund, säger hon.

De föreslagna åtgärderna innebär att Sverige värnar asylrätten men att lagstiftningen skärps, sammanfattar hon och påpekar att det är viktigt för MP att värna barnen som finns här redan och att de undantas.

Löfven kan inte ange hur mycket antalet asylsökande beräknas minska genom de här åtgärderna.
– Avsikten är att kraftigt minska antalet.

Han framhåller att ändringarna är tillfälliga under tre år. Att förslagen inte kommit tidigare, förklarar han med den dramatiska ökningen av antalet flyktingar.
– Vi måste förhålla oss till verkligheten, säger Löfven och meddelar att den tillfälliga lagen träder i kraft senast den sista april.

Stefan Löfven berättar att Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och EU-kommissionen är informerad om den svenska kursändringen, liksom Danmarks statsminister och Tysklands förbundskansler.
– Vi kommer att bjuda in övriga partier som ingick i migrationsöverenskommelsen till samtal, säger han och talar om ett nödvändigt andrum för svenskt flyktingmottagande.

Utrikesnämnden kommer också att kallas till sammanträde, enligt Löfven.

Peter Wallberg/TT

Regeringens förslag

• Rätten till anhöriginvandring tidsbegränsas. Bara mycket begränsade undantagsfall tillåts.

• Åldersbestämning av unga ska införas.

• Utlänningslagen ska anpassas till EU:s miniminivå. Det rör sig om en tillfällig lagstiftning som ska gälla under tre år.

• Tillfälliga uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar. Undantag görs för barn och familjer som registrerats innan de nya reglerna införs.

• Försörjningskraven kommer att skärpas.

• ID-kontroller ska införas på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige.