Foto: Janerik Henriksson/TT

Skiftarbetande män löper 60 procent högre risk att avlida efter en hjärtinfarkt jämfört med de som arbetar dagtid. Det visar resultat ur en ny avhandling vid Mittuniversitetet. Den visar också flera kopplingar mellan skiftarbete och hjärt- och kärlsjukdomar.

Skiftarbete definieras ofta som att arbeta annan tid än dagtid, mellan klockan sex på morgonen till sex på kvällen. Resultaten i avhandlingen visar att män som skiftarbetar löper en ökad risk att dö inom en månad efter en hjärtinfarkt. Motsvarande riskökning hittades inte för skiftarbetande kvinnor.

– Det verkar som infarkten har ett allvarligare förlopp för män som arbetar på annan tid än dagtid. Det kan motivera en särskild uppmärksamhet när de behandlas på sjukhus efter en hjärtinfarkt och olika förebyggande åtgärder, säger Jonas Hermansson, doktorand i hälsovetenskap vid Mittuniversitetet, i ett pressmeddelande.

Avhandlingen visar också att skiftarbete ”förstärker” kända riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. De negativa konsekvenserna av exempelvis stillasittande är mer riskfyllda för män som skiftarbetar jämfört med dagarbetare när det gäller risk för hjärtinfarkt. På samma sätt är förhöjda värden av triglycerider (blodfetter) och bukfetma mer allvarliga riskfaktorer för hjärtinfarkt bland kvinnor som skiftarbetar.

Under de senaste åren har skiftarbete kopplats samman med ökade risker för hjärt- och kärlsjukdom, typ II diabetes och det metabola syndromet.
– Det är oklart hur orsakssambanden ser ut, men det kan vara flera faktorer som spelar in, som sömnstörningar, effekter på hjärtat, stillasittande och andra livsstilsfaktorer vid skiftarbete, säger Jonas Hermansson.

Studierna genomfördes med hjälp av statistiska analyser i två olika svenska fallkontrolldatabaser.