John Akomfrah - Vertigo Sea (screen shot)

Havets betydelse för migrationen fokuseras i Vertigo Sea, en trekanalig filminstallation (visas på tre stora bildskärmar), där den engelska filmskaparen John Akomfrah presenterar en dubbel bild av havet. Skönt natursceneri varvas med slavtransporter, flyktingbåtar, bilder på döda människor, blodig valfångst, jakt på isbjörnar och förmultnande djur. Kontrasten mellan det oerhört vackra och fasansfulla, får känslorna att gå på högvarv.

Genom att peka på hur världen ser ut och hur vi behandlar varandra, djuren och naturen vill John Akomfrah bidra till engagemang, debatt och förändring. Mötet med Vertigo Sea där material från historiska filmarkiv, naturfilmer och nyhetsrapportering blandas med John Akomfrahs egna iscensättningar lämnar, garanterat, ingen oberörd.

Själv drar han paralleller till havet som kyrkogård: ”If you don’t want people to remember, do it at sea. ”Vertigo Sea premiärvisades i somras på konstbiennalen i Venedig och Bildmuseet i Umeå är första turnéstopp.

Med egen erfarenhet av migration under 1960-talet, då pappan blev offer i självständighetskampen i Ghana och hans politiskt engagerade mamma tvingades fly med sina barn till London, har John Akomfrah under 30 år arbetat med frågor kring minne och identitet.

Influerad av punkens revolutionära idéer på 1970- och 80-talen i London och med mottot ”Just do it” startade han, och de film- och debattintresserade vännerna Lina Gopaul och David Lawson, Black Audio Film Collective 1982. Vid uppstarten avslog brittiska Arts Counsil gruppens ansökningar om finansiellt stöd med motiveringen att ”svarta inte kunde göra avantgardefilm”.

Black Audio Film Collective slog dock igenom med den dokumentärt färgade filmen Handsworth songs som handlar om upploppen i Birminghamstadsdelen på 1980-talet.

Nyligen nominerades John Akomfrah till det prestigefyllda brittiska konstpriset Artes Mundi. Vertigo Sea berättar om migration, makt, våld, kolonisatörer och koloniserade under flera århundraden. I fokus står också människor som tyst blickar ut över havet med hopp om att vattenmassorna ska erbjuda förändring.

I John Akomfrahs nästkommande verk, som presenteras i januari 2016 i London, återkommer vattentemat, med fokus på flyktingbåtarna i Medelhavet.

Yvonne Rittvall

Filminstallation

Vertigo Sea John Akomfral Bildmuseet i Umeå Visas t o m 17 januari 2016