14 branscher med bristyrken för nu samtal med Arbetsförmedlingen om hur snabbspåret in i arbetsmarknaden för nyanlända med yrkeskunskaper ska se ut. Arbetet listar alla branscher, de involverade parterna, och, inom parentes, vilka yrken det handlar om.

1. Hotell och restaurang. HRF och Visita. (kockar)

2. Hälso- och sjukvård. Sveriges läkarförbund tillsammans med Vårdföretagarna, Vårdförbundet, SKL och Fysioterapeuterna. (Läkare, sjuksköterskor, tandläkare)

3. Transportbranschen. Transportgruppen och Transportarbetarförbundet (yrkesförare, mekaniker)

4. Kommunala sektorn. SKL och Akademiker Alliansen, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Kommunal, Läkarförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision och Vårdförbundet. (lärare, socionomer, samhällsvetare, läkare, sjuksköterskor, tandläkare)

5. Måleribranschen. Svenska Målarförbundet och Måleriföretagen (målare)

6. Industrin. Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige och IF Metall, Unionen, Sveriges Ingenjörer.
(tekniker, CNC-operatörer, ingenjörer)

7. Apoteksbranschen. Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter (apotekare/receptarier)

8. Vård och omsorg. SKL, Almega, KSF, Pacta och Kommunal (undersköterskor, vårdbiträden)

9. Byggbranschen (tjänstemannasektorn). Sveriges Byggindustrier, Sveriges Ingenjörer och Ledarna/Unionen (ingenjörer, projektledare inom bygg, chefer)

10. Fastighetsbranschen. Fastighetsanställdas förbund, Fastigo, KFO,  Almega  och Fastighetsarbetsgivarna (fastighetstekniker, högskoleingenjörer)

11. Energi och elektroteknik. Energiföretagens Arbetsgivarförening, Ledarna, Elektriska Installatörsorganisationen och Seko, Svenska Elektrikerförbundet, Sveriges Ingenjörer och Unionen (ingenjörer, projektledare, distributionselektriker)

12. Skogs- och lantbruk. Skogs- och Lantarbetsgivarna, Kommunal (agronomer, maskinförare, skogs-personal)

13. Livsmedelsbranschen. Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet (styckare, slaktare)

14. Trävarubranschen och Grafiska företagen. Trä och möbelföretagen, Skogs- och lantarbetsgivarna, Grafiska företagen, Unionen, GS-facket. (maskinoperatörer, CNC-operatörer)

Källa: Arbetsförmedlingen

LÄS OCKSÅ:

Snabbspår till jobben på plats efter nyår

Facken kommenterar snabbspåren