ESKILSTUNA 20111019 Fr v Ove Eriksson, Ingrid Godin, Egon Jonsson, Ann-Sofie Alm Jesper Becker och Fredrik Hennum Jepsen, fackrepresentanter p H&M:s lager i Eskilstuna. H&M har sparkat ut bemanningsfˆretaget Personalstrategerna frÂn sitt lager i Eskilstuna d de har brutit mot avtalet p en massa punkter. Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

– Vi är förlorare mot multinationella företag om vi inte gör det här, säger Ulrich Dalibor, chef för Verdi Retail Sector, Tysklands motsvarighet till Handels.

Ulrich Dalibor befinner sig i Stockholm. Under två dagar ska han tillsammans med fackliga representanter från 16 länder, där H&M har butiker, lägga grunden till den globala alliansens arbete. Ett först steg är att utbyta erfarenheter med varandra.

Några saker är gemensamma – de otrygga anställningarna, jakten på fler timmar och svårigheten att få tag i rätt person att förhandla med.

Men många saker skiljer sig åt. Medan Sverige och Norge beskriver H&M som ett fackvänligt företag är bilden tvärtom i andra länder.

– H&M säger en sak utåt. De finns tillgängliga. De lyssnar. Men inåt visar de ett helt annat ansikte. De motarbetar facket. Jag skulle gå så långt som att säga att H&M i Italien är ett fackfientligt företag, säger Sabina Bigazzi, ansvarig för handelsbranschen på det Italienska fackförbundet Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi, Handels motsvarighet i Italien.

Hon ger två exempel. H&M låter visserligen facket komma till butikerna och prata med de anställda. Men så fort facket kommer kallar butikschefen till ett möte där alternativ till facket presenteras.

– Den anställde får veta att det är bättre att förhandla direkt med chefen istället för att blanda in facket. Facket får inte vara närvarande vid dessa samtal för att ge sin bild. Budskapet är tydligt, gå inte med i facket, säger Sabina Bigazzi.

Nyligen ville H&M ta tag i frågan om skyddsombud i butikerna. Enligt italiensk lag krävs att företag tar ansvar för detta. Ett bra initiativ av H&M, poängterar Sabina Bigazzi. Men när förhandlingarna började visade det sig att syftet var att begränsa skyddsombuden handlingsutrymme.

– H&M ville ha total kontroll. De ville också att den som är skyddsombud inte är facklig. Vi håller fortfarande på att förhandla om detta.

Att H&M har två ansikten, ett utåt och ett inåt, är det många som vittnar om.

– H&M sparkar inte folk, men anställda erbjuds bättre jobb, högre lön eller andra karriärmöjligheter om de väljer att inte ta fackliga förtroendeuppdrag, säger Ulrich Dalibor från Handels motsvarighet i Tyskland.

I Österrike finns ett domstolsbeslut som säger att den som har en anställningen, där över 50 procent av arbetstiden är i kassan, ska ha en viss lön. Efter det har H&M ändrat arbetstiderna för kassapersonalen – ingen jobbar mer än 50 procent i kassan.

– H&M undergräver domen medan de flesta andra stora kedjor faktiskt betalar, säger Sandra Breitender som är ansvarig för internationella frågor på fackförbundet GPA-djp och som representerade H&M anställda i Österrike.

Jannika Fahlander.

Från Sverige var Unionen, H&M:s fackklubb Handels centralt närvarande under mötet. Det svenska fackförbundet poängterade att de har ett mycket bra och långt samarbete med H&M i Sverige.

– Men det är inte okej att företaget beter sig på ett sätt här och på ett helt annat sätt i andra länder. Därför är det viktigt för oss att vara med i UNI:s globala allians för H&M. Vi vill visa vårt stöd och verka för bättre villkor för butiksanställda världen över, säger Jannika Fahlander, ombudsman på Handels.

Lisa Berthelson

Denna artikel har också publicerats Handelsnytt.

UNIs globala fackliga allians i H&M.

Det övergripande syftet är att förena H&M-anställda över hela världen för att främja fackliga och mänskliga rättigheter. Från Sveriges sida ingår Handels och Unionen. Några av alliansens mål är:

1. Vara ett forum för utbyte av erfarenheter mellan butiksanställda i koncernen världen över, till exempel inför kollektivavtalsförhandlingar eller arbetet med att få till kollektivavtal.

2. Göra det möjligt för anställda världen över att organisera sig fackligt och representerade av ett fack.

3. Skapa en konstruktiv dialog och förhandla fram kollektivavtal.

4. Vara på plats när kedjan öppnar nya butiker.

5. Uppnå rimliga levandslöner. Granska att det globala ramavtal som H&M tecknat med UNI efterlevs.