Snabbspåren bygger på trepartssamtal mellan fack, arbetsgivare och stat. Målet är avtal inom branscher där validering av nyanländas yrkeskunskaper är viktig. 

Vad väntar du dig av snabbspåren?

Skärmavbild 2015-11-19 kl. 13.04.05Pim van Dorpel, vice ordförande för Hotell- och restaurangfacket:
– Fungerande valideringssystem är viktiga för att höja statusen på våra jobb, och för att se till att de som är våra medlemmar får den lön de ska ha. Att de översätts till  främmande språk minskar risken för att nyanlända blir utnyttjade för att att de inte behärskar språket. I köket är i allmänhet inte svenskkunskapen det viktiga, utan yrkeskunskapen.
– Vi har sökt och fått främjandemedel via UHR. Tanken är att personer som behärskar arabiska och engelska ska ansvara för valideringen av yrkeskunskaperna hos kockar från dessa språkgrupper ute på arbetsplatserna.


Magnus Lindberg, ombudsman, GS-facket:Skärmavbild 2015-11-19 kl. 13.04.10
– Partsdiskussionerna om snabbspåren har varit konstruktiva, men som vanligt känns det som om vår motpart mest är ivrig att försöka öppna upp kollektivavtalen. Helst vill de ha liknande lösningar som för yrkesintroduktionsanställningar, fast utan åldersbegränsningar. Om inte en vettig kontrollfunktion byggs in i systemet finns det en uppenbar risk för att snabbspåren kan leda till sänkningar av lönen.
– Men valideringsverktygen, som vi genom främjandemedel vill få översatta, är ju bra. Men efter att man har fått sin kunskap validerad och kanske också kompletterad, som tanken är – då är man ju anställningsbar, då ska det inte behövas några subventioner eller någon lönedumpning.

 

Skärmavbild 2015-11-19 kl. 13.04.15Anja Westberg, ombudsman, Kommunal:
– Valideringen är det viktiga i snabbspåren. Inom jordbruk och trädgård kan man inte sköta jobben utan den grundkunskap som ett grönt kort för jordbruk eller ett yrkesbevis för trädgårdsarbete visar på. Om Arbetsförmedlingen får bättre möjlighet att hitta dem som har dessa kunskaper är det bra för våra branscher.
– Naturbrukets Yrkesnämnd, som är ett samarbetsorgan där Kommunal är en av parterna, söker pengar för att översätta både valideringsverktyg och utbildningsmaterial för dessa grupper.

 

Skärmavbild 2015-11-19 kl. 13.04.24Ola Asplund, Senior advisor på IF Metalls ledningskansli:
– Industrin har ett stort behov av kvalificerad arbetskraft som är svår att rekrytera. Bland nyanlända flyktingar finns ett antal hundra med yrkeskunskaper som det bör gå att ta till vara.
– För oss är det självklart att försöka medverka med de möjligheter vi har.
– Vi har gemensamt tagit fram ett valideringssystem som tar sikte på de grundkunskaper som behövs för ett arbete inom industrin. Industriteknisk Bas, som valideringen kallas, översätts nu till flera språk för att kunna användas på nyanlända flyktingar med viss industrierfarenhet.

 

Skärmavbild 2015-11-19 kl. 13.04.29Magnus Skagerfält, utredare på Sveriges ingenjörer:
–  Sveriges Ingenjörer arbetar sedan tidigare med integration av utlandsfödda i ett mentorsprogram. Snabbspåren är också ett bra initiativ som ger möjlighet för branschorganisationer och Arbetsförmedlingen att samarbeta.
– En förutsättning för att det ska lyckas är att Arbetsförmedlingen får resurser för den här modellen, permanent och inte bara projektorienterat.

LÄS OCKSÅ:

Snabbspår till jobb på plats efter nyår

Hela listan över branscherna det handlar om