STOCKHOLM 20151102 IF Metalls ordfˆrande Anders Ferbe n‰r facken inom industrin hÂller presskonferens om lˆnekrav och allm‰nna krav inom viktiga omrÂden. Foto: Marcus Ericsson / TT / Kod 11470

Anders Ferbe. Foto: Marcus Ericsson/TT

IF Metalls avtalsråd har ställt sig bakom den plattform med avtalskrav som Facken inom industrin föreslog i början av november.

Beslutet, som fattades på torsdagseftermiddagen, innebär också att IF Metalls olika förhandlingsdelegationer får i uppdrag att utforma de specifika kraven för respektive bransch.
– De 2,8 procent i löneökningar som vi kräver ska omsättas i konkreta siffror för varje avtalsområde, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe. En del kommer att välja krontal, en del procent. Det är oerhört viktigt för oss att de valda företrädarna i förhandlingsdelegationerna får välja, eftersom förutsättningarna ser olika ut.

Avtalsrådet överlåter med andra ord frågor om individuell löneutveckling, låglönesatsning och liknande åt delegationerna (även om plattformen från Facken inom industrin innehåller ett generellt åtagande att uppmärksamma områden med låga löner).

På samma sätt ska förhandlingsdelegationerna anpassa kraven på ökad avsättning till deltidspension, jämställdhetssatsning och arbetsmiljösatsning till branschens förhållanden.

Den 21 december lämnar IF Metall sedan över kraven till Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och de övriga arbetsgivarorganisationerna.

Ett ”systematiskt jämställdhetsarbete” är ett av de krav som Facken inom industrin har enats kring, och som IF Metall nu ska driva. Vad det innebär får förhandlingsdelegationerna nu precisera.
– Idén är att vi och våra motparter gemensamt ska arbeta för ökad jämställdhet, och för att undanröja osakliga löneskillnader, säger Anders Ferbe. Det handlar om normer och attityder, men också om faktiska arbetsförhållanden. Därför måste det ske nära arbetsplatserna.

Lönekravets storlek – löneökningar på 2,8 procent i ett ettårigt avtal – mötte inga invändningar på IF Metalls avtalsråd, som inleddes i Upplands Väsby igår och avslutas i dag, torsdag.
– Enigheten från de över 200 delegaterna var fantastisk, säger Anders Ferbe. Det är oerhört viktigt för oss att delegater som är valda från arbetsplatserna står bakom våra krav.

LÄS OCKSÅ:

Klart med industrins lönekrav

Arbetsgivarna: Kraven försämrar industrins konkurrenskraft