STOCKHOLM 2015-11-18 Poliser patrullerar Stockholms centralstation p onsdagskv‰llen. TerrorhotnivÂn i Sverige hˆjdes p onsdagen frÂn tre till fyra p en femgradig skala. En fyra inneb‰r "hˆgt hot", enligt hotnivÂskalan. Fott: Janerik Henriksson / TT / kod 10010

Foto: Janerik Henriksson/TT

Den nu förhöjda hotnivån mot Sverige får ytterligare konsekvenser för den redan hårt ansträngda personalen inom polisen. Fackförbundet ST kräver att mer pengar ska tillföras polisen.

Den förhöjda hotnivån innebär en utökad polisiär närvaro i tätorterna och tillsynen på allmänna platser kommer att utökas för att öka säkerheten, skriver ST i ett pressmeddelande.

Dessutom kommer belastningen på telefonväxlar och polisens kontaktcenter att öka. Mer personal kommer att behövas för att klara dessa extra arbetsuppgifter.
– Fackförbundet ST menar att polisen inte kommer att klara av uppdraget om det inte tillförs mer pengar. Vi behöver både fler civilanställda och poliser om vi ska klara av vårt uppdrag att skydda, hjälpa, ställa tillrätta och framför allt, att värna om demokratin, säger Karin Svenning, ordförande för ST inom polisväsendet, i ett pressmeddelande.

Enligt ST är anställda inom polisen, både civila och poliser, redan under hård press. Redan när regeringen beslutade om att utöka gränskontrollen innebar det att personal som normalt används till andra arbetsuppgifter, nu måste kommenderas till att bemanna gränskontrollerna.

Fackförbundet ST organiserar framförallt de civilanställda inom polisen.