Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Terrorhotnivån i Sverige har höjts från tre till fyra på en femgradig skala.

– Just nu är det fullt fokus på det operativa arbetet, skriver Säpo i ett pressmeddelande.

”Ett av skälen till höjningen är att Säkerhetspolisen har tagit emot konkret information och gjort bedömningen att vi måste agera inom ramen för vårt kontraterrorarbete” uppger säkerhetspolisen.

Beslutet baseras på underlag från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT).

Hotbedömningen utgår dels från vad som är känt i nuet, dels på möjlig framtida utveckling. Den väger också in händelser och skeenden i omvärlden som kan driva på eller minska avsikten eller förmågan att utföra attentat mot Sverige. Hotnivån bedöms löpande och kan komma att förändras.

Åklagare har inlett en förundersökning om förberedelse till terrorbrott.

https://twitter.com/MagnusSven/status/666995589301800961

GLOBAL-TT