Veronica Magnusson. Foto: Press

Veronica Magnusson. Foto: Press

Få medarbetare i Svenska kyrkan upplever att de genom sin arbetsinsats kan påverka lönen. ”Oroväckande”, menar Veronica Magnusson, ordförande för Vision.

Enbart en av tio som jobbar för Svenska kyrkan anser att de genom sin arbetsinsats har möjlighet att påverka sin lön. Det visar en undersökning som fackförbundet Vision har gjort bland drygt 2 000 av sina 4 600 medlemmar som arbetar som diakoner, ekonomer, församlingsassistenter och präster.

– Att så många av våra medlemmar inte tycker att de blir bedömda utifrån prestation och arbetsinsats är oroväckande. Vi är ju överens om att lönerna ska påverkas av det, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.

Hon menar att det riskerar att leda till lägre motivation.

Mer än hälften av dem som hade svarat på enkäten känner att de inte alls eller bara i liten grand kan påverka sin egen lön. En tredjedel menar att det i viss mån kan göra det.
– Vi behöver stärka löneprocessen lokalt, att ta dialogen med arbetsgivaren där. Sedan behöver vi fundera på det när nästa avtal.

Lena Hennel