STOCKHOLM 20151102 IF Metalls ordfˆrande Anders Ferbe n‰r facken inom industrin hÂller presskonferens om lˆnekrav och allm‰nna krav inom viktiga omrÂden. Foto: Marcus Ericsson / TT / Kod 11470

Anders Ferbe. Foto: Marcus Ericsson/TT

Iskyla och maktkamp har ersatt den spruckna LO-samordningen i upptakten till avtalsrörelsen. När IF Metall inledde sitt avtalsråd idag anklagade förbundsordförande Anders Ferbe andra förbund för att vilja använda deras löneavtal som trampolin för egna och högre löneökningar.

Det var under sitt inledningsanförande som Anders Ferbe kommenterade den spruckna LO-samordningen.
– Det är trist och tråkigt att vi inte lyckades samordna oss, men ibland är spänningarna för stora.

Anders Ferbe menar att ett antal förbund inte längre ställer upp på att den konkurrensutsatta industrin ska vara lönenormerande. Det avtal som facken inom industrin slutit har blivit märket för nivån på löneökningarnas storlek även i andra sektorer.
– Det finns förbund som vill runda märket på olika sätt och använda oss som trampolin för sina löneökningar. Det är omöjligt för oss att ställa upp i den diskussionen.

IF Metall-basen efterlyste respekt för de goda resultat och den ordning i avtalsrörelsen som facken inom industrin och dess motparter stått för genom industriavtalet.
– En del förbund anser att den ordningen som har vi haft i snart 20 år och som har gett fantastiska reallöneförbättringar ska ersättas med någon annat. Vad de vill ha istället är oklart.

Elektrikerförbundets Ronny Wenngren är samordnare av avtalsrörelsen för förbunden i 6F: Byggnads, Seko, Målarna, Fastighets och Elektrikerna.
Han ställer sig undrande till den bild som målades upp på IF Metalls avtalsråd.
– Ferbe sätter på sig en lite väl stor skjorta om han påstår att industrin fixat allt gott som kommit under den här perioden.
Ronny Wenngren efterlyser lite mer ödmjukhet från IF Metalls sida.
– I 20 år har vi påpekat vad som är problemen. Bland annat är konsekvenserna av märket olyckliga för en del förbund. De möter arbetsgivare som kräver försämringar av avtalet på andra punkter om märket ska gälla. Det ställer vi inte upp på.

Ronny Wenngren  efterlyser ett mer lyssnande IF Metall. Han tar ett exempel från förra avtalsrörelsen. Då krävde fyra av förbundet i 6F att avräkningen och inbetalningen av pensioner skulle ske månadsvis.

Nuvarande modell innebär årsvisa inbetalningar, som vissa individer förlorar på.
Problemet är, att om man ska få del av 30 procent avsättning på löneandelar över 7,5 basbelopp måste man ha tjänat in dem hos samma arbetsgivare. Den som byter arbetsgivare mitt under året behöver ha kommit upp i den sammanlagda lönesumman hos båda arbetsgivarna. Då blir gränsen 15 basbelopp.
– Om IF Metall tycker att vi har ett perfekt system som vi andra ska rätta oss efter har vi LO-förbund ett gemensamt problem, säger Ronny Wenngren.

Fotnot: Basbeloppet (inkomstbasbeloppet) är 58 100 kr, 7,5 basbelopp är 435 750 kr (motsvarar en månadslön på 36 313 kr).