Foto: Christine Olsson

Foto: Christine Olsson

Regeringen vill att Försäkringskassan stärker kontrollen inom sjukförsäkringen. Bakgrunden är att sjukfrånvaron fortsätter att stiga, och har gjort så med nästan 70 procent sedan 2010.

Regeringen kräver nu bland annat att Försäkringskassan prövar arbetsförmågan i tid och att kontrollerna särskilt inriktas på tidsgränserna vid dag 90, 180 och 365 i sjukperioden. Nya kontroller ska dessutom införas även efter ett års sjukskrivning.

Tidigare i höstas presenterade regeringen ett brett åtgärdsprogram för minskad sjukfrånvaro. Försäkringskassan anses i det arbetet vara en nyckelaktör.