STOCKHOLM 20151110 Jonas Wall och Ingela Edlund, LO:s andre vice ordfˆrande Foto: Janerik Henriksson / TT / Kod 10010

Jonas Wall och Ingela Edlund, LO:s andre vice ordförande. Foto: Janerik Henriksson/TT

Facket ska finnas tillgängligt för alla. För att nå ut till fler på en alltmer rörlig arbetsmarknad startar LO sin nya sajt Facket direkt.

– Det här blir ett komplement till det fackliga arbete som redan bedrivs på arbetsplatser av våra medlemmar och förtroendevalda , säger Ingela Edlund, andre vice ordförande i LO, som de tre senaste åren varit med och utvecklat sajten Facket direkt – en webbaserad tjänst på lo.se som ska fungera ungefär som Fackets hjälptelefon.

Men till skillnad mot hjälptelefonen som i första hand varit ett verktyg för sommararbetande ungdomar ska Facket direkt fungera som en upplysningskanal för alla – såväl yrkesverksamma medlemmar, som arbetslösa och ickemedlemmar.
– Tanken är att man ska kunna gå in på sajten och lätt hitta svar på de vanligaste frågorna. Hittar man inte svar, ska man kunna mejla våra experter. Det ska vara enkelt och tillgängligt för alla tjugofyra timmar om dygnet, säger Jonas Wall, webbredaktör på LO.

Sajten blir också ett sätt att upplysa allmänheten om fackets arbete och nyttan av att vara medlem.
– Genom att erbjuda en dygnetruntöppen service hoppas vi bli mer lättillgängliga och nå ut till människor som annars inte kommer i kontakt med facket. Samhället har ju förändrats.

– Förr i tiden hade de flesta en fast arbetsplats där man diskuterade med kolleger på lunch- och fikaraster, men så ser det inte alltid ut längre. En del åker direkt till den plats där de ska utföra jobbet, och sedan hem. Det här blir ett sätt för oss att hitta dem, säger Ingela Edlund.

All information på sajten är kvalitetssäkrad, till sin hjälp har de haft LO-TCO- Rättsskydd.
– Vi kommer också att uppdatera sidan med mer material. Till exempel har vi inte hunnit lägga upp information om vad som gäller kring sextrakasserier, och villkoren för bemanningsanställda. Men det kommer, säger Jonas Wall.