Foto Simon Paulin / SvD / SCANPIX Kod 11170 **DN OUT (‰ven arkiv)**


Foto: Simon Paulin/TT

Sverige är ett av de ledande länderna inom robotanvändning. Men i jämförelsen med exempelvis Tyskland ligger vi långt efter.

Det konstaterar två nationalekonomer i en ny rapport från Studieförbundet näringsliv och samhälle där robotanvändningen i 17 länder har analyserats.

Det visar sig att Sverige år 2007 hade en robottäthet på cirka 2,2 robotar per miljon arbetade timmar. Motsvarande siffra i Tyskland var nästan dubbelt så stor. Där var robottätheten 4 per miljon arbetade timmar.

År 2007 hade, förutom Tyskland, även Italien och Belgien en större robotanvändning än Sverige.

LÄS OCKSÅ:

”Omställningen till digitalt går allt snabbare”

Chipsen tar över fabriksproduktionen

Debatt: Nyindustrialisera Sverige