STOCKHOLM 2015-02-03 Heike Erkers, ordfˆrande Akademikerfˆrbundet SSR Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod 30142 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro **

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR Foto: Tomas Oneborg/TT

Strömmen av asylsökande har lett till stor personalbrist vid statliga myndigheter, i frivilligorganisationer och kommuner. Akademikerförbundet SSR går nu ut med brev och mejl till sina pensionärer och studerandemedlemmar och hör om de kan hjälpa till.

– Vi har många medlemmar som nyligen pensionerats och som har gedigen erfarenhet av att arbeta i verksamheter som nu är under hård press, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. De har också rätt utbildning för att arbeta inom migrationsprocessen.

Till det kommer studerandemedlemmar som utbildar sig för sådana verksamheter som nu är extra ansträngda.

– Vi måste ha en smartare arbetsdelning i migrationsprocessen. Det fungerar inte att socialsekreterare köper madrasser eller ringer runt och letar lediga HVB-platser, säger Heike Erkers. Det kan andra personer göra, inte minst studerande som utbildar sig till näraliggande yrken.

Akademikerförbundet gick under måndagen ut med brev och mejl till 17 000 pensionärer och studenter. På bara någon timme kom över hundra positiva svar in, enligt förbundets kommunikationschef Margareta Bosved och efter första dagen har över 500 personer anmält sitt intresse.