Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Nordeas ekonomer räknar med att flyktingströmmen till Sverige lyfter BNP-tillväxten med 0,5 procentenheter 2016 och även pressar upp sysselsättningen något, skriver Nordea i en färsk rapport.

”Tydliga effekter på arbetsmarknaden dröjer dock sannolikt till 2017”, skriver Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i rapporten.

Någon större effekt på inflationen och därmed Riksbankens penningpolitik väntas inte heller nästa år, men kanske längre fram.

Efter 2016 ser Nordeas ekonomer ett scenario framför sig där arbetskraftsutbudet kan öka kraftigt samtidigt som bostadsbyggandet och hushållens konsumtion antas få draghjälp.

”Fortsätter de statliga utgifterna att stiga kan effekterna på de offentliga finanserna bli större och det blir svårare för regeringen att ännu ett år hantera ett ansträngt utgiftstak”, skriver Isaksson.