Foto: Chase Burkett

Foto: Chase Burkett

Lika väl som vi frågar oss om det finns liv på Mars finns det anledning att fråga sig om det finns liv i Gaza? Ockuperat, blockerat, med jämna mellanrum attackerat med tanks, bomber och fosfor. Ramponerat och mänskligt traumatiserat. Men vardagslivet i Gaza går vidare. Hur det är möjligt? 

Livet under just sådana villkor är temat för Susan Abulhawas roman Det blå mellan himmel och hav, uppföljare till hennes hyllade debut häromåret, Morgon i Jenin.

Genom starka kvinnoporträtt och med ett tydligt klassperspek-tiv följer vi Umm Mamdouhs släkt från 40-talet fram till i dag. En släkt i förskingring men sammanhållen av osynliga band som stavas alltifrån livslust, fräckhet och kärlek till osynliga djinner (väsen) som griper in och tröstar när det behövs.

Susan Abulhawa skriver en okuvlig prosa. Fram växer efter hand ett starkt persongalleri som mot alla odds står upp utan vare sig hjältemod eller Hollywood-klichéer. Sällan gestaltas mänsklig värdighet som här; där i det blå mellan himmel och hav.

Gert Lundstedt

Roman

Det blå mellan himmel och hav

Susan Abulhawa

Norstedts

Det blå