Martin Klepke webbledartopp

Var tredje svensk kan tänka sig att jobba till 69 år, enligt en undersökning av Avanza Bank. Föga förvånande finns knappt några lågavlönade med i denna tredjedel.

Faktum är att många lågavlönade inte ens orkar jobba till 65 år och det är i detta faktum om alltför tidig utslagning vi måste starta om vi ska kunna skapa en ändrad eller flexibel pensionsålder.

Uppdelningen av arbetsmarknaden fortsätter i en oroväckande takt. Som LO:s lönestatistik visade häromdagen har löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän aldrig varit större än nu. Detta sker samtidigt som många LO-grupper upplever en gradvis försämrad arbetsmiljö.

För både arbetsmarknaden och människors livsvillkor är det därför viktigt att klara av saker i rätt ordning. Se till att skapa förutsättningar för alla att kunna jobba fram till 65 år innan vi börjar prata om höjd pensionsålder.

I en verklighet med nedskuret arbetsmiljöarbete, med ett alltmer stressande och slitsamt jobb i vården och med ett ökat antal arbetsplatsolyckor är det knappast relevant att peka på att en grupp tjänstemän gärna jobbar längre.

Den dagen vi alla har ett bra och säkert jobb kan vi naturligtvis börja diskutera var pensionsåldern ska ligga i förhållande till förväntad livslängd. Men börja i rätt ände.