Stridbar klubbordförande på Volvo Lastvagnar i Umeå – och en känd kulturprofil i staden. Starka övertygelser driver Jan-Olov Carlsson i allt han gör.

Det ekar tomt i Volvo Lastvagnars monteringshall i Umeå. Fram till sommaren 2015 gjordes monteringen av inredningen till lastbilshytter här. Nu sker detta i Göteborg. 300 personer vid Volvo Lastvagnar blev uppsagda på grund av att företaget, enligt ett pressmeddelande, ”utnyttjar de olika fabrikerna på ett optimalt sätt för att skapa en mer effektiv lastbilstillverkning”.

– Sedan nedläggningsbeskedet kom, i oktober 2013, har det varit en jobbig resa och en tung tid fackligt. Det är tråkigt att se hur det samlas damm i en av Norrlands modernaste industrilokaler, säger Jan-Olov Carlsson.

Tanken är att de tomma 12 000 kvadratmetrarna, som tidigare var monteringen vid Volvo Lastvagnar, ska hyras ut.
– Vår förhoppning är att de fylls med industriarbetstillfällen.

Med stort intresse för litteratur kom Jan-Olov Carlsson med idén att öppna ett arbetsplatsbibliotek på Volvo Lastvagnar som läsfrämjande insats. 2008 invigdes detta av dåvarande IF Metallordförande Stefan Lövén.
– Förlag och privatpersoner skänkte cirka 1 500 böcker och ett 60-tal ljudböcker. Det blev succé från början, berättar Jan-Olov Carlsson och sätter sig i en av bibliotekets fåtöljer. Eftersom lokalen ligger i den nedlagda Monteringen går bibliotekverksamheten numer på lågvarv.
– Vi har lyckats få fram andra lokaler så om ett par månader tar vi nya tag.

Skärmavbild 2015-11-12 kl. 13.30.54Han konstaterar att läsförmåga är en plattform som ger bättre förutsättningar.
– Här har skolan, biblioteken och föräldrar en viktig uppgift att inspirera unga till läsning.

Hans eget läsintresse började i grundskolan vilket senare ledde till att han valdes till ordförande i elevkåren.
– Jag var inte någon innesittande, inbunden nörd och i familjen läste man inte böcker, men jag förstod att jag kunde resa runt i hela världen genom det som författarna beskiver. Läsintresset gav mig ett spåk för att göra min röst hörd och förmåga att ta till mig ett resonemang vilket gav självkänsla. Författarnas erfarenheter och berättelser bidrog även till förståelse och tolerans, säger han och tillägger:

– Jag tycker att den fackliga rörelsen borde ta ansvar för att lyfta kulturaktiviteter över huvud taget. Tyvärr är det hårdare tempo på arbetsplatserna i dag, men det är viktigt att pröva något nytt och vidga vyerna. Alla som vill se en förändring i samhället måste ta ansvar för att kulturfrågorna ska få sin rättmätiga plats.

Själv är han en av dem som tagit initiativ till kooperativet Bokcafé Pilgatan i Umeå. En bokhandel och träffpunkt där författarbesöken, samhällsdebatterna, utställningana och de litterära guidningarna drar fulla hus. Jan-Olov Carlsson är även ledamot i Umeås litteraturfestival Littfest som startades med några bokbord i Umeå folkets hus 2007. Åtta år senare, 2015, lockade festivalen cirka 5 000 besökare och 100 författare.

På Umeå folkets hus största scen, Idunteatern, hålls författarsamtal och här syns Jan-Olov Carlsson stundtals i rollen som samtalsledare. Som facklig representant vid Volvo Lastvagnar i Umeå är det, enligt Jan-Olov Carlsson, viktigt att man är på tå och delar arbetsplatsens hjärta och puls.

– Många fackliga organisationer befinner sig tyvärr allt längre från medlemmarnas vardag. Vårt motto är att vara nära medlemmarna och engagera dem. Vi håller våra medlemsmöten på betald arbetstid och har ”val på golvet” till alla fackliga poster. Medlemmarna röstar om våra större lokala avtal innan vi skriver under dem. Dessutom har vi medlems-luncher och fika där vi tar upp aktuella frågor.

Trycket heter Metallklubbens medlemstidning. I ett tjugotal nummer varje år ges information från klubbstyrelsen. Tidningen är även öppen för synpunkter, kommentarer och debatt.
– Styrkan är att vi, vid behov, kan nå medlemmarna samma dag med information. Vi har även en hemsida, volvoklubben.se, som för några år sedan hade sin miljonte besökare, berättar Jan-Olov Carlsson och tillägger:

– Det har skett en kraftig maktförskjutning i samhället under den tid jag varit fackligt aktiv. Som facklig representant måste man ibland anpassa sig efter förhållanden, men jag är kritisk till den anpasslighet och undergivenhet som stora delar av arbetarrörelsen intagit gentemot arbetsgivarsidan och de nyliberala idéerna.
– Mitt jobb som facklig representant kan ibland vara slitsamt mentalt. Litteraturen är mitt andningshål där jag får kraft och luft. Den upplevelsen vill jag gärna dela med mig till andra.

Yvonne Rittvall

Jan-Olov Carlsson

Ålder: 59 år

Yrke: Metallarbetare på Volvo Lastvagnar, Umeå. Jobbar heltid som ordförande i klubbstyrelsen för IF Metall som har 1 100 medlemmar på arbetsplatsen.

Lön: Samma som de som arbetar i produktion, cirka 31 000 kr/månad.

Vägen till det fackliga uppdraget: Efter gymnasiet en AMU-utbildning till styr- och reglermekaniker. Anställdes vid Volvo Lastvagnar, Umeå och har arbetat inom företaget i 37 år. Valdes till facklig representant 1981.

Intressen: Litteratur och politik. Tog initiativ till arbetsplatsbiblioteket vid Volvo Lastvagnar. En av dem som driver kooperativet Bokcafé Pilgatan i Umeå. Ledamot för Vänsterpartiet i Umeås kommunfullmäktige, styrelseledamot i Littfest, Teaterföreningen, Norrlands-operan och Umeå energi.

Läser: Sex dagar av Ryan Gattis – en roman om upp-loppen i Los Angeles 1992.

Familj: Sedan snart 40 år tillsammans med Annika Edlund, bibliotekarie. Fyra vuxna söner, fyra barnbarn.

Aktuell: Metallklubben på Volvo Lastvagnar i Umeå har startat ett upp-rop mot egna facket IF Metalls och Handels diskussioner med arbetsgivarna om las, omställning, visstid och inhyrning. ”Att försöka ändra grunden i lagen med turordningsreglerna känner jag är en stor risk för många som jobbat länge. Vi måste reagera när vi hör hur samtalen utvecklar sig”, sa Jan-Olov Carlsson till SVT den 30 oktober.