SKL ska sprida information om vårdvalsmodeller och det finns inga planer på att avskaffa jourläkare. I dag avslutades den två dagar långa SKL-kongressen i Karlstad.

Under kongressens första dag fanns finansminister Magdalena Andersson (S) på plats. Hon talade om flyktingkrisen och konstaterade att att situationen frestar på Sveriges ekonomi. Men poängterade att det inte skulle gå ut över vård, skola och omsorg.

Flera av ombuden efterlyste mer generella statsbidrag eftersom de ansåg att det blivit vanligare med riktade bidrag öronmärkta för olika områden. Finansministern förklarade att ju fler partier som är involverade i en budgetprocess, desto viktigare är det för partierna med riktade statsbidrag eftersom de vill sätta avtryck av sin politik.

Med fem röster vann en moderat motion om att SKL ska samla in och sprida information om olika vårdvalsmodeller. Detta efter att Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna ställt sig bakom motionen.

SKL-styrelsens rödgröna majoritet sate sig emot informationsspridningen eftersom de ansåg att det är ett politiskt ställningstagande och ett sätt att ställa sig bakom privatiseringar av vård och och omsorg.

Miljöpartiets förslag om att inleda förhandlingar med Läkarförbundet om att avskaffa joursystemet för läkare avslogs. SKL ansåg att det är arbetsgivarna som ska avgöra vilka arbetstidssystem som ska tillämpas i de olika verksamheterna.