Finansminister Magdalena Andersson presenterar en extra ‰ndringsbudget fˆr 2015, under en presstr‰ff i Rosenbad. Foto: Christine Olsson / TT kod 10430

Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Christine Olsson/TT

Regeringen föreslår att 9,8 miljarder ska fördelas på kommuner och landsting för ökade kostnader i flyktingmottagandet i år. Avgörande är antal mottagna i förhållande till kommunens befolkning.

Den extra ändringsbudgeten som regeringen lägger fram, en ytterst ovanlig åtgärd, innehåller ökade utgifter på 11 miljarder kronor för i år. Det ska betalas genom att staten lånar mer pengar och för att de ökade kostnaderna inte ska gå ut över satsningar på skola, vård och omsorg.

Av kommunpengarna går 8,3 miljarder till kommunerna och knappt 1,5 miljarder till landstingen. Tillskotten varierar enormt, utifrån storlek på kommun och hur många kommunen tagit emot i förhållande till invånarantal. Antalet barn i förhållande till vuxna spelar också in.

Malmö får mest, 380 miljoner, och Waxholm minst, 800 000 kronor. I kronor per invånare räknat får Norberg och Ljusnarsberg mest, över 6 000 kronor per invånare. Finansministern säger att hon inte i dag kan säga om regeringen bedömer att kommunerna även nästa år kan behöva ett extra tillskott, utöver det som redan föreslagits i budgeten för 2016.

Migrationsverket får ett tillskott ytterligare för i år på 961 miljoner för att täcka ökade utgifter för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande. Idrotten, ideella organisationer och folkbildningen får ökat stöd på 200 miljoner kronor för att täcka stora insatser som gjorts i mottagandet.

De åtgärder som krävs för att klara de ökande kostnaderna nästa år, Migrationsverket har ju bett om 29 miljarder extra, presenteras nästa år. Då kommer också svar på hur mycket mer regeringen kan tänka sig att räkna av från biståndet.

På en fråga om hur gränskontroller kan påverka antalet asylsökande säger finansministern att det är oklart.
– Det kan gå både upp och ner, säger Magdalena Andersson som säger att regeringen är övertygad om att EU-kommissionen kommer att ge grönt ljus för gränskontrollerna.

 

Ändringsbudgeten

• Regeringen föreslår att ramen för anslaget migration för i år höjs från 17,9 till 18,9 miljarder. • Ramen för anslag till idrott, ideella sektorn och särskilda insatser inom folkbildningen höjs från 13,1 till 13,3 miljarder. • De allmänna bidragen till kommuner och landsting föreslås öka från 92,3 till 102,1 miljarder. Källa: Finansdepartementet, extra ändringsbudget för 2015, 2015/16:47