malinhansonwebbledartopp

I Ekots lördagsintervju (7/11) beklagar sig Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne över situationen på arbetsmarknaden.

Vi har väldigt höga startlöner i Sverige, särskilt för dem som inte har någon gymnasieutbildning, konstaterar hon.

Men att människor faktiskt ska kunna leva på sin lön var ingenting som Lemne kom in på under samtalet.

När LO igår publicerade sin årliga undersökning av löneskillnaderna i Sverige talade siffrorna sitt tydliga språk. Studien som sträcker sig över perioden 2013-2014 visar att en tjänsteman i snitt tjänar 11 700 kronor, eller 47 procent, mer än en arbetare.

Och utvecklingen har gått snabbt. Sedan 1994 har glappet ökat med drygt 150 procent. LO skriver att klyftorna troligtvis inte varit så stora sedan 1930-talet.

I stället för att vara ärlig med vad hon vill ha – låga trösklar och låga löner- fortsätter Lemne sin ohederliga balansgång.

Hon får det att låta som att höga ingångslöner hindrar arbetarklassens ungar från en fantastisk löneutveckling. Verkligheten är emellertid en helt annan. Osäkra anställningsvillkor och höga boendekostnader gör det svårt för personer med arbetaryrken att få ekonomin att gå runt.

När Carola Lemne ojar sig över problemen på den svenska arbetsmarknaden pekar hon i själva verket på möjligheterna för de rika att bli allt rikare.

LO:s rapport ger vid handen att det är hög tid att se över inkomstklyftorna innan skillnaderna i Sverige backar hela vägen tillbaka till 1800-talet.