Dödsolyckan då en skogsmaskin gick igenom isen utanför Idre i januari 2012 var inte ett arbetsmiljöbrott. Det slog Svea hovrätt fast på onsdagen.

GPS:en var ur funktion och sikten var dålig när den stora skogsmaskinen skulle skapa en vinterväg över ett myrområde. Den 19-åriga föraren klarade att ta sig ur hytten, medan hans 17-åriga kamrat drogs med maskinen ned under ytan och drunknade.

Enligt Aino Alhem, arbetsmiljöåklagare, var företaget Flötingens skogs AB:s ägare ansvarig för olyckan. Någon riskbedömning hade inte gjorts, arbetstagarna saknade erfarenhet och utrustningen var för dålig, enligt henne. Men hovrätten valde att fastställa den friande domen från Mora tingsrätt, som inte ansåg att arbetsgivaren brustit i ansvar.