ST:s ordförande Britta Lejon tycker att det är orimligt att statliga ­bolag satsar resurser på att lägga sig i politiken.  Foto: Henrik Montgomery

Britta Lejon. Foto: Henrik Montgomery

Lättare att utföra arbetssysslor, men krångel med it-strul och för få utbildningar. Fackförbundet ST har undersökt hur medlemmarna ser på sina alltmer digitaliserade arbetsplatser.

Fackförbundet ST har nyligen släppt en rapport som handlar om hur medlemmarna inom stora statliga verksamheter ser på digitaliseringen.
– Medarbetarna i statliga myndigheter menar att det som är negativt med digitaliseringen är IT-strul, system som inte är kompatibla med varandra och den tid det tar från arbetsuppgifterna. Fyra av tio medarbetare upplever stress i och med en ökad digitalisering, säger Britta Lejon, ordförande för fackförbundet ST.

De flesta ansåg ändå att digitaliseringen underlättat arbetet. Samtidigt vill fler se ökade utbildningsinsatser, och menar att de ofta är hänvisade till instruktionsböcker eller får lära sig av varandra när det införs ett nytt system.
– Det är nödvändigt att lägga mer tid på utbildning för medarbetarna vad gäller it- system, program och telefoner. Det ligger både i medarbetarnas och arbetsgivarnas intresse. Att bara ha baskunskaperna i ett program räcker inte, då missar man finesserna, säger Britta Lejon.