MALM÷ 2015-11-10 Socialsekreteraren Ylva Grˆnvall arbetar just nu i Oxie utanfˆr Malmˆ med ensamkommande flyktingbarn. De stora flyktingstrˆmmarna har fÂtt stora delar av den svenska socialtj‰nsten ner p kn‰. Ledningen fˆr fackfˆrbundet Vision kr‰ver b‰ttre samordning av flyktingmottagningen och mer personal Foto Ola Torkelsson / TT / Kod 75777 ***BILDEN F≈R ENBART PUBLICERAS I SAMBAND MED TT:S NYHETSTEXT OM PERSONEN***

– Reglerna säger att vi ska ha enskilda samtal med varje barn, men det hinner vi tyvärr inte. Socialsekreteraren Ylva Grönvall i Malmö om den hårda pressen under flyktingkrisen. Foto: Ola Torkelsson/TT

Socialsekreterare tvingas ner på knä när flyktingströmmen till Sverige fortsätter. – Jag drömmer om ensamkommande flyktingbarn, säger socialsekreterare Ylva Grönvall till TT. Höjda röster om mer personal och bättre samordning hörs från fackligt håll.

På sex veckor har en lokal i södra Malmö gått från att vara ganska öde till att bli en social jour för barn och unga som flytt regnande bomber i hopp om en tryggare framtid i Sverige.
– Vår ordinarie verksamhet räckte inte till, trycket var för stort, säger Ylva Grönvall till TT.

Omkring 10 000 av Visions medlemmar arbetar direkt med flyktingar i dag. De står vid färjelägen och tågstationer. De jobbar i kommunernas jourverksamheter. De är socialsekretare som har fullt upp med att hantera flyktingsituationen. När ledningen för Vision möter ansvariga ministrar i dag ställs krav på mer personal och bättre samordning av flyktingmottagningen.
– Våra medlemmar säger att de kan klara det här om vi får rätt förutsättningar, men den här krissituationen kan inte pågå under lång tid. Vi behöver bättre samordning, regelförenklingar och fler personer som jobbar med det här, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson till TT.

Allra mest på knä går de som hjälper ensamkommande barn, visar en enkät som fackförbundet gjort. Av de drygt 1 000 medlemmar som medverkat i enkäten, och som arbetar med flyktingar, svarar var fjärde att de saknar förutsättningar att sköta jobbet enligt gällande regelverk. Bland de som tar hand om flyktingbarn är siffran 43 procent. På frågan om de bedömer att de kan uppfylla flyktingarnas behov svarar 38 respektive 59 procent nej.
– Reglerna säger att vi ska ha enskilda samtal med varje barn, men det hinner vi tyvärr inte, säger Ylva Grönvall.

Vissa frågor undviker de därför att ställa.
– Vi kan inte fråga ”hur var resan?” utan att ha tid att hantera svaret. Nästan alla har ju förlorat en familjemedlem.

Få tror att det går att rekrytera så många nya socialsekreterare som behövs, men de som arbetar i dag kan avlastas, påpekar Veronica Magnusson:
–  Socialsekreterarna lägger i dag väldigt mycket tid på administrativa uppgifter, och för att frigöra den tiden kan man anställa fler administratörer. Det går också att anställa fler samordnare.

Dygnet runt finns det folk som tar emot flyktingbarn på socialjouren i södra Malmö.
– En morgon satt det 300 barn och väntade. Trötta och hungriga, men lättade över att vara i Sverige, berättar Ylva Grönvall.

Krav från facket

• Vision vill att en lämplig myndighet snarast får i uppdrag att se över samordningen och ansvarsfördelningen inom flyktingmottagningen. • Facket vill också att mer personal som sköter samordningen anställs inom landsting, kommuner och regioner. • Vision vill också att kommunerna får disponera om riktade statsbidrag för 2015 till flyktingsituationen. Det gäller både utbetalade och ännu icke utbetalade bidrag. Även nästa års statsbidrag bör styras om till flyktingarna. • Fackförbundets ledning framför kraven till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Källa: Vision