arbetsformedlingen

Arbetslösheten är oförändrad totalt sett — men bland utrikes födda ökar den kraftigt. I denna grupp är nu nästan 22 procent arbetslösa, visar statistik från Arbetsförmedlingen.

– Det är naturligtvis en utmaning för Arbetsförmedlingen, eftersom det är så många av de som kommer in som står en bra bit från arbetsmarknaden. De har en längre startsträcka för att komma i jobb, och behöver mer av insatser, säger myndighetens analyschef Mats Wadman.
– Samtidigt är det en möjlighet, eftersom vi ändå har ett behov av en viss arbetskraftsinvandring, tillägger han.

I slutet av oktober var cirka 372 000 personer mellan 16 och 64 år inskriva som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är en minskning med omkring 800 personer jämfört med för ett år sedan, och motsvarar en arbetslöshet på 7,8 procent. Bland ungdomar har arbetslösheten minskat med 11 000 personer på ett år, vilket ger en arbetslöshetsnivå på 13,3 procent.

Men i gruppen utrikes födda ligger arbetslösheten på 21,8 procent, efter en ökning av antalet arbetslösa med 17 000 till 183 000 personer.

Arbetslösheten bland utrikes födda har nu nästan fördubblats sedan 2008, då finanskrisen slog till. Och även om det inte finns några officiella prognoser så räknar Mats Wadman med att den kommer fortsätta att öka.
– Den kraftiga inströmningen nu, den märks ju på förmedlingen först någon gång nästa år. Det tar ju tid för dem att få uppehållstillstånd, och det är först då de kommer till oss.

TT: Har ni resurser för att möta det här?
–  Det är en bra fråga. Det har vi en pågående diskussion med regeringen om, hur mycket och vilken typ av resurser som behövs.