VƒSTER≈S 20130423 Kvinna med datorn igÂng jobbar hemifrÂn Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10180

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ragn-Sells hotar anställda med uppsägning om de inte går med på ett nytt lönesystem företaget håller på att införa. – Många har sagt upp sig i protest, säger en anställd till Transportarbetaren.

Ragn-Sells har tidigare betalat högre löner än miniminivån i kollektivavtalet, precis som många andra miljöföretag. Men nu håller företaget på att införa en ny lönemodell med individuell lönesättning, trots vilda protester från Transportarbetareförbundet, skriver tidningen Transportarbetaren.

Det nya lönesystemet har två delar. Det ena ger påslag för arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Arbetsuppgifter som belönas är till exempel krankörning. Fastighetsskötsel och godsmottagning värderas däremot inte lika högt.

Den andra delen handlar om individuell lönesättning. Något som Transport generellt sätter sig emot. I ett internt informationsmaterial skriver Ragn-Sells:

”Om du på alla punkter presterar enligt förväntningarna så ger det några kronor extra. Om du presterar långt över förväntan på alla punkter ger det några kronor till. Om du inte presterar till förväntad nivå och får 0 kronor kommer du att få veta vad du behöver förbättra”.

Det nya systemet kan max ge 26 kronor extra i timmen, och innebär att en del anställda får gå ner i lön. Facket tolkar den nya lönemodellen som ett försök att pressa ner lönekostnaderna och nå övertalighet i bolaget.
– Ragn-Sells har förklarat krig. Får de igenom det här, då har vi öppnat för individuella löner, säger en lokal ombudsman till Transportarbetaren.

Enligt Ragn-Sells personalchef Urban Sternefors handlar det inte främst om att tjäna pengar utan om att företaget vill ha en enhetlig lönemodell.
– Vi har haft en lokal lönesättning som lett till olika villkor i landet. Vi vill ha en enhetlig, överskådlig modell som ger lika lön för lika arbete. Arbetsmiljöaspekten är också viktig. Vi vill inte ha arbetet som utförs på ackord, säger han till tidningen.

Enligt informationsmaterialet ska de de nya lönerna börja gälla om sex månader – men bara  för dem som tackar ja. För de som sätter sig emot väntar förhandling om arbetsbrist.
– Då uppstår till slut en arbetsbristsituation. På arbetsmarknaden finns en etablerad praxis för hur det ska hanteras, säger Urban Sternefors.

Transport har sagt nej till den nya lönemodellen, och den 27 november ska tvisten förhandlas centralt av Transport och Biltrafikens arbetsgivareförbund.