Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

David Cameron. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

David Cameron. Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Att förhandla om Storbritanniens förhållande till EU är inget ”omöjligt uppdrag”, hävdar premiärminister David Cameron.
– Vi kan göra Storbritannien och hela EU säkrare och mer välmående i generationer, lovar Cameron.

I ännu ett linjetal — den här gången hos tankesmedjan Chatham House i London — lade premiärministern på tisdagsförmiddagen fram sina planer för hur hans regering vill se EU-förhållandet förändras.

– EU måste förändras. Det måste bli mer konkurrenskraftigt för att möta konkurrensen från länder som Kina och Indien, inledde Cameron.

– Svaret på alla frågor är inte mer EU, utan ibland mindre. Flexibilitet är vad jag tror är bäst för Storbritannien — och bäst för EU också, sade premiärministern, som kallade den folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap som väntar senast 2017 för det ”kanske viktigaste beslutet som brittiska väljare kommer att ta under den här generationen”.

Bland de förändringar som efterfrågas finns krav på garantier för att icke-euro-länder — som Storbritannien och Sverige — inte hamnar i skymundan.

– Om EU utvecklas till en klubb med en valuta, där de som inte har den valutan knuffas åt sidan, så är det inte längre en klubb för oss. . . Vi är en stolt, självständig nation. Och vi tänker fortsätta vara det. Uttrycket om en ”allt fastare sammanslutning” är inget för oss, sade Cameron.

Även migrationsfrågan är tung i de brittiska önskemålen.

– Vi måste kunna få handskas med allt det tryck som migrationen sätter på våra skolor och sjukhus, sade Cameron.

– För oss handlar det inte om ras eller etnicitet. Frågan handlar om mängd och hastighet, förklarade premiärministern och betonade att Storbritannien med nuvarande tillväxt kommer att vara EU:s mest folkrika nation år 2050.

För att minska landets ”dragningskraft” vill Cameron bland annat att medborgarna i eventuella nya EU-länder inte ska ges samma rätt till fri rörlighet förrän deras ekonomier är i nivå med övriga EU. Han vill dessutom att inflyttade EU-medborgare inte ska ges fullständiga välfärdsrättigheter förrän de varit i landet i fyra år och att barnbidrag inte ska få skickas till personer som bor i andra EU-länder.

Storbritanniens ändringsförslag ska nu behandlas av övriga EU-länder, i första hand inför nästa ordinarie toppmöte för stats- och regeringscheferna, den 17—18 december.