KIRUNA 2014-03-27 Gruvan den 27 mars 2014 i Kiruna d‰r LKAB pÂbˆrjat brytningen p en ny huvudniv p 1 365 meter, i v‰rldens stˆrsta underjordsgruva fˆr j‰rnmalm. Foto: Per Larsson / TT / kod 11390

Foto: Per Larsson/TT

Tusentals personer utsätts för farligt bergdamm i sitt yrke varje år, något som kan leda till lungcancer, stendammslunga och KOL. Nu drar Arbetsmiljöverket igång en inspektionsinsats för att minska ohälsan.

I Sverige utsätts cirka 80 000 personer för bergdamm genom sitt yrke varje år. Extra utsatta är gruvarbetare, operatörer vid stenkrossar, stenhuggare, tunnelbyggare och anläggningsarbetare. Hälsorisken beror främst på innehållet av kvarts som finns i de flesta bergarter. Det framgår i en färsk studie från Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus

– Varken KOL eller stendammslunga kan botas. Det enda sättet att förhindra att sjukdomarna uppkommer är att se till att halterna av damm i luften är låga. Därför är de förebyggande åtgärderna allra viktigast, säger Bengt Järvholm, professor på institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Nu startar Arbetsmiljöverket en omfattande inspektionsinsats för att minska ohälsan. Bland annat ska drygt 500 arbetsgivare runt om i landet inspekteras under perioden november 2015 fram till oktober 2016.
– Det viktigaste är att arbetsgivarna jobbar förebyggande, alltså gör en bedömning av den exponering som kommer att ske i arbetet redan innan den startar, och undanröjer risker så att personalen inte behöver utsättas för farlig exponering överhuvudtaget, säger Fredrik Hedlund, projektledare på Arbetsmiljöverket.