Nästan var tredje person som jobbar i detaljhandeln inom Handels avtalsområde har en tidsbegränsad anställning. Foto: Nora Lorek

Nästan var tredje person som jobbar i detaljhandeln inom Handels avtalsområde har en tidsbegränsad anställning. Foto: Nora Lorek

ARBETET DEBATT. Trygga jobb är en av våra viktigaste frågor och så fort vi får möjlighet att diskutera detta med arbets­givarna så gör vi det, skriver Per Bardh, avtalssekreterare i Handels, i ett svar på kraven att samtalen ska avbrytas.

Vi för hela tiden samtal med arbetsgivarna om olika frågor. Samtal som på senare tid har handlat mycket om att diskutera hur vi kan begränsa de otrygga anställningar som i dag är väldigt vanliga i vår bransch. I samtalen med arbetsgivarna har vi också sagt att vi kan tänka oss att diskutera hur vi kan skapa bättre villkor vid omställning och förstärka kompetensutvecklingen. Arbetsgivarna har i sin tur sagt att de vill diskutera las.

Det finns ingen anledning för oss att kommentera innehållet i dessa samtal i media. Vi kan bara konstatera att mycket av den debatt som förs just nu utgår från att det redan finns färdiga förslag kring hur dessa eventuella förändringar skulle se ut. Det gör det inte. Vi har sagt till arbetsgivarna att vi vill se till att skapa tryggare anställningar för våra medlemmar. Där är vi nu. Vad samtalen mynnar ut i är alldeles för tidigt att säga. Vi kan bara konstatera att trygga jobb kommer att bli en av våra viktigaste frågor i den kommande avtalsrörelsen och så fort vi får möjlighet att diskutera detta med arbetsgivarna så gör vi det.

Nästan var tredje person som jobbar i detaljhandeln inom Handels avtalsområde har en tidsbegränsad anställning. När det gäller unga upp till 24 år har över hälften en anställning på visstid. Det tycker vi är alldeles för mycket. Men det är inte bara visstiderna som är ett problem. Allt för många inom vår bransch jobbar i dag deltid. Bland de som jobbar i butik har över 40 procent av alla deltidsanställda kontrakt på mindre än 20 timmar. Det innebär att både visstidsanställda och deltidsanställda måste ägna en stor del av sin tid åt att jaga timmar för att få ihop till en lön de kan leva på. En otrygg tillvaro som också delas av många bemanningsanställda. Det vill vi förändra.
Anledningen till att vi för samtal tillsammans med IF Metall handlar om att vi företräder en stor och växande tjänste- och servicesektor. Handels behöver säkerställa att föra medlemmarnas talan i alla sammanhang och i det här fallet har vi gemensamma intressen när det gäller att förändra villkoren för visstids- och bemanningsanställda.

Vi har utgått från de gemensamma långsiktiga mål som LO-förbunden antagit och som förbunden tillsammans ska hjälpas åt att uppfylla. Det handlar bland annat om att begränsa visstidsanställningarna och bemanningsanställningarna samt att omställnings­ersättningarna ska förbättras.

Trygga jobb och trygghet för den enskilde är inte bara en fråga för Handels och IF Metalls medlemmar, det är en fråga för hela LO-kollektivet och hela arbetsmarknaden. Ju fler vi är som vill förändra och förbättra de anställdas trygghet desto större möjlighet har vi att skapa en bättre arbetsmarknad för våra medlemmar.

Per Bardh
avtalssekreterare Handelsanställdas förbund