Liv-Beckstrom-topp

Med sitt vita skägg och vänligt plirande blick ser han lite ut som den allvise rektor Dumbledore i Harry Potter-filmerna, den brittiske professorn i nationalekonomi Tony Atkinson. Och precis som den vise professorn på Hogwarths trollkarlsskola är han på det godas sida i kampen mot mörkrets makter, de krafter som skapat den växande ojämlikhetens svarta hål.

Med sin bok Inequality: What can be done vill Atkinson råda bot på en skriande brist på konkreta förslag på hur inkomstklyftorna ska minska. För inget är omöjligt, slår han fast där han står, lite förkyld, men energi-givande och pedagogisk, i talarstolen i Stockholm, inbjuden av LO och Arena idé.

Dumbledores magiska krafter var inte oändliga. Och Atkinson är ingen trollkarl. Men den som får ångest av de tider vi lever i mår väl av en dos Atkinsonsk optimism och framtidstro. För även om han beklagande noterar att Sverige, om man tittar på utvecklingen av den så kallade ginikoefficienten, inte längre är att räkna med som tidigare på jämlikhetsområdet, så tror han på att det går att ändra och att det inte är så krångligt egentligen: Om vi bara gör så att skattesystemet återigen funkar fördelningspolitiskt, ser till att alla barn får ett startkapital som utjämnar de olika förutsättningarna, samt skapar mer efterfrågan på arbetskraft, och några saker till, så kommer vi att hamna rätt igen.

Att LO:s chefekonom Ola Pettersson höll med och att finansminister Magdalena Anderssons statssekreterare Karolina Ekholm höll emot var inte helt förvånande, men att en professor vid ansedda London School of Economics samt Oxford University och författare till minst 23 böcker av regeringens utsända avfärdas som en 1970-talsromantiker var ändå överraskande! Ekholm framhöll dock att regeringen jobbar med att sänka skatten för lågavlönade och höja den för välavlönade, men sånt som att återinföra arvsskatt och gåvoskatt har inget stöd i befolkningen.

På senare tid har regeringen dock ägnat sig åt lite fördelningspolitik via pengapåsen med lärarmiljarder, som inte bara tas emot med glädje. Här listar vi nio yrken till som med olika argument kan hävda att de är felavlönade. Och så intervjuas LO:s avtalssekreterare om hur organisationen ska komma vidare efter att de samordnade avtalskraven sprack. Trollformeln för att hitta tillbaks till goda relationer finns förmodligen där. 0m än förborgad just nu.

FOTNOT: Inkomstspridning kan mätas genom gini-koefficienten, som kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde betyder större spridning än ett lågt.