Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Näringsminister Mikael Damberg ska snart besöka Iran. Flera fackliga har torterats och dött i fängelset. Den fria arbetarrörelsen motarbetas av myndigheterna. Flera fackliga som fängslats är i dåligt skick och riskerar att dö. Göran Gustavsson, Kommunal, kräver ett svar av svenska regeringen. Ska ni ta upp de mänskliga rättigheterna då handelsavtal ska diskuteras? Finns det plats för moral?

 

Hej Mikael Damberg!

Som vårt lands näringsminister aviserade du i juli månad att du kommer att resa till Islamiska Republiken Iran i spetsen för en svensk handelsdelegation innan året är slut.

shahrokhPå morgonen den 13 september fann Shahrokh Zamanis kamrater honom död i sin bädd i Rajaj Shahr-fängelset i Karaj. Enligt kamraterna bar Shahrokh klara tecken på att ha blivit misshandlad kvällen innan, då han hade förhörts. Fängelseledningen meddelade att dödsorsaken var en hjärtattack.

Byggnadsmålaren Shahrokh Zamani, var en framstående facklig ledare och en central gestalt inom den oberoende iranska arbetarrörelsen. Sorgen och saknaden är stor bland de fackliga och politiska fångarna, i den iranska arbetarklassen och bland iranska flyktingar i Sverige och hela världen.

Shahrokh Zamani var dömd till elva års fängelse för sitt fackliga organisationsarbete. Han hade under hela fängelsetiden nekats sjukvård för de skador och sjukdomar han fått till följd av misshandel och usla förhållanden i fängelset.

Han är inte ensam om att ha dött “under oklara omständigheter” i de iranska fängelserna. Flera fackliga aktivister har de senaste åren avrättats, torterats ihjäl eller nekats vård som lett till döden. Farzad Kamanger, Sattar Behesti och Afshin Osanlou är några av dem.

Internationella fackliga samorganisationen, världsfacket IFS, har genom sin generalsekreterare Sharan Burrow skrivit till regimen i Tehran och krävt en oberoende utredning av omständigheterna kring Shahrokh Zamanis död och framfört krav på alla fackliga och politiska fångars frigivande.

Det finns nämligen flera fackliga som fängslats då de stridit för bättre arbetsvillkor.
Nu är vi särskilt oroade för en annan facklig aktivist hälsa och situation, Behnam Ebrahimzadehs. Han är en facklige organisatör och barnrättsaktivist som efter avtjänat femårigt fängelsestraff fått ännu en dom som innebär att han måste vara fängslad i ytterligare nära åtta år.

“Brottet” är att han haft kontakt med FNs specielle rapportör om mänskliga rättigheter i Iran, Ahmed Shaheed.

Behnam Ebrahimzadehs kondition är dålig på grund av tortyr och umbäranden och han befaras inte klara den hårda domen.

En annan är den välkände fackföreningsaktivisten Mahmoud Salehis vars liv också är i fara. Den svårt njursjuke Salehi, som tidigare varit fängslad i många år, är beroende av dialys men har ånyo dömts till nio års fängelse. Ett av hans “brott” är att ha uttalat att den iranska regimen bär ansvaret för Shahrokh Zamanis död.

Mitt fackförbund Kommunal krävde frigivande av våra fackliga kamrater på vår senaste kongress 2013. LO och Transport har också länge bedrivit en kampanj för detta krav och för att Iran ska tvingas respektera ILOs konventioner i praktiken och erkänna arbetarnas fackliga rättigheter.

LO och Transport har även skrivit till dig och begärt att du ska ta upp dessa frågor med den iranska statsledningen när du och delegationen besöker Iran. LO och Transport vill även att svenska fackliga representanter ges möjlighet att träffa fackliga kollegor i Iran i samband med resan.

Frågan är om du som socialdemokratisk minister med rötter i den svenska arbetarrörelsen vill åta dig att lyfta dessa frågor med president Rouhani och med representanter för den iranska statsledningen och näringslivet?

Kommer du överhuvudtaget att beröra frånvaron av mänskliga rättigheter i Iran när omfattande handelskontrakt och svenska investeringar är i fokus?
Det är inte frågan om att ställa villkor och ultimatum. Däremot att framföra svenska regeringens bestämda uppfattning och att som arbetarpolitiker redovisa LOs och den internationella arbetarrörelsens krav. Är du beredd att göra det?

Jag vill också påminna dig om att du sitter i en feministisk regering Mikael, med en “feministisk utrikespolitik” och att många kvinnorättskämpar är fängslade i könsapartheidens Islamiska Republik och att du har möjlighet att lyfta krav på deras frihet när du möter dem som är ytterst ansvariga för deras öden.

Frågan är således om det är handel och affärer till varje pris som gäller och är syftet med din resa eller om du menar allvar med att ekonomiska förbindelser måste förenas med krav på frihet och demokrati?Jag hoppas att du vill svara på dessa frågor.

 

Göran Gustavsson
Arbetsplatsombud och ledamot av Kommunals Representantskap Stockholms Län