Martin Klepke webbledartopp

Landstingen tvingas även i fortsättningen bekosta privata vårdcentraler med skattepengar. Detta sedan regeringen beslutat att inte utreda någon förändring.

Naturligtvis jublar de privata företag som varje dag låter skattepengar omvandlas till vinst i stället för vård under våra sjukbesök, men frågan är större än så. Enligt Riksrevisionens rapport 2014 har privatiseringstvånget för landstingen lett till en tydlig skiktning bland sjukbesöken.

Privata vårdcentraler har i linje med hur marknadskrafterna fungerar försökt maximera sin vinst hellre än att se till vårdbehovet. Det har lett till en överrepresentation för vård av lättare men lönsamma åkommor för den friskare delen av befolkningen samtidigt som läkarbesöken minskat för dem med större vårdbehov, enligt Riksrevisionens rapport.

Naturligtvis är regeringens reträtt ett försök att skapa en majoritet bakom en kompromiss om vinstuttag ur välfärden sedan Alliansen och SD gemensamt krävt att privatiseringstvånget ska vara kvar.

Enligt svensk lag ska dock vård ges efter behov, inte efter företagens möjligheter till vinstuttag. De politiker som ställer sig bakom fortsatt privatiseringstvång bör därför förklara för väljarna varför de stöder sämre vård till de mest sjuka.