STOCKHOLM 20150507 : LO,TCO och Saco bildar bistÂndsorganisationen Union to Union. Eva Nordmark, ordfˆrande TCO. Foto: Maja Suslin / TT / Kod 10300

Eva Nordmark, ordförande TCO. Foto: Maja Suslin/TT

Lönekartläggningar i syfte att utjämna löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska återigen ske varje år. Regeringen kommer med ett förslag i vår, skriver jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) i en debattartikel i Sydsvenskan.

Alliansregeringen ändrade 2008 diskrimineringslagen så att företag inte längre behövde göra lönekartläggningar mer än vart tredje år. Kravet begränsades också till företag med mer än 25 anställda jämfört med den tidigare gränsen på tio anställda.

En riksdagsmajoritet krävde redan 2013 att lönekartläggningarna återigen skulle göras varje år, men kravet hamnade i en utredning.

TCO välkomnar beskedet från regeringen.
– Det är ett mycket välkommet besked och något som TCO har arbetat hårt för. Det är helt orimligt att löneskillnaden i Sverige mellan kvinnor och män är mer än 13 procent. De årliga lönekartläggningarna är ett nödvändigt verktyg för att uppnå jämställda löner. Jag hoppas att förslaget får ett tillräckligt stort stöd i riksdagen, skriver TCO:s ordförande Eva Nordmark i en kommentar till TT.