STOCKHOLM 2015-11-04 Statsminister Stefan Lˆfven tar emot Europeiska rÂdets ordfˆrande Donald Tusk fˆr bilaterala samtal p Rosenbad i Stockholm den 4 November 2015,. Foto: Maja Suslin / TT / Kod 10300

Statsminister Stefan Löfven tar emot Europeiska rådets ordförande Donald Tusk för bilaterala samtal på Rosenbad i Stockholm under onsdagen den 4 november. Foto: Maja Suslin/TT

Regeringen kommer under torsdagen att skicka in en begäran till EU-kommissionen om att asylsökande i Sverige ska fördelas till andra EU-länder. ”Sverige har länge tagit ett orimligt stort ansvar i jämförelse med andra länder i EU, och nu är vi i ett mycket ansträngt läge. Det är dags att andra länder nu tar sitt ansvar och därför kräver regeringen en omfördelning av flyktingar från Sverige”, säger statsminister Stefan Löfven i ett skriftligt uttalande till TT.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra säger att det är bra att regeringen nu snabbt går vidare med sin begäran. Den är en del av den flyktingpolitiska överenskommelsen med Alliansen som blev klar för snart två veckor sedan. På grund av det ansträngda läget i flyktingmottagningen så anser regeringen att Sverige bör få ta del av det fördelningssystem som EU-länderna beslutat om tidigare i år.
– Vi måste se resultat och vi måste få fler länder att ta ansvar, säger Kinberg Batra till TT.

Hon är medveten om att viljan att omsätta ord i handling brister på många håll i EU. Men hon förväntar sig att statsministern och regeringen nu driver frågan hårt såväl i kretsen av de migrationsansvariga ministrarna i unionen som på det extra toppmöte som unionens permanente ordförande Donald Tusk har kallat EU-länderna. Det äger rum på Malta den 12 november, i anslutning till ett EU och den afrikanska unionen, AU.

Redan under onsdagen möter Löfven Tusk i Stockholm för överläggningar. Totalt ska 160 000 asylsökande fördelas från framförallt Italien och Grekland till andra EU-länder. Av de 160 000 skulle 54 000 tas från Ungern, men eftersom Ungern inte vill delta i systemet så är det fritt fram för andra länder att ansöka om avlastning ur den ungerska kvoten.

Regeringsbeslutet kommer inte att innehålla någon siffra för hur många av de 54 000 regeringen vill ska omfördelas från Sverige.

Av de 160 000 asylsökande som omfattas av kvotfördelningssystemet har hittills väldigt få omfördelats från Grekland och Italien.