Anna Nordin, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen. Foto: Press

Frys de avtalade ingångslönerna och vi kan göra Sverige mångkulturellt. Det hävdar arbetsgivare inom industri och handel och lägger till: Den stora flyktingströmmen till Sverige kan ge oss fördelar. – Vi har världens chans. Vi sitter på fantastiska möjligheter, säger Marcus Westdahl, vd på möbelföretaget EFG.

Arbetsgivarna inom industri och handel vill att avtalsrörelsen även handlar om de som inte har jobb. Sänkta trösklar för unga och nyanlända som söker sitt första jobb, är budskapet från Teknikföretagen, Livsmedelsföretagen och Svensk Handel i deras gemensamma utspel om förutsättningarna för avtalsrörelsen.

Löftet om att göra Sverige och arbetslivet mer mångkulturellt kom när representanterna från näringslivet, både förhandlare hos arbetsgivarna och företrädare för ett par företag, diskuterade ingångslönerna.

Men på en direkt fråga från Arbetet förnekade de församlade näringslivsföreträdarna att det handlade om sänkta löner.
– Det viktiga är att vi stoppar det eviga höjandet av lägstlönerna i avtalen. Om vi låter dem vara kommer det att skapa fler jobb. Sedan får vi utvärdera detta och se om det behövs sänkningar, säger Mattias Dahl, förhandlingschef på Svensk Handel.

Inom handeln ligger lägstlönen beroende på ålder på 19 500 – 19 900 kronor i månaden. I livsmedelsbranschen ligger man bland de högsta. Det handlar om över 21 500 kronor.
– Det här är mycket högt för en bagare. Som liten egenföretagare skulle han kunna skapa fler jobb om de låg lägre. Men lägstlönerna måste stanna på den nivå som de nu är på, säger Anna Nordin, förhandlingschef Livsmedelsföretagen.

För arbetsgivarna har nivåerna på lägstalönerna i avtalen länge varit något man vill ändra på. Taktiken är att först frysa dem och därmed tydligt markera att här finns ett problem. I ett andra steg kan krav på sänkningar komma.

Ingångslönerna/lägstalönerna är ofta knutna till ålder, till exempel 18, 19, 20 eller 24 år. De skiftar i de olika avtalen från cirka 16 500 kronor i månaden till strax under 22 000 kronor.

En annan modell är att knyta lägst tillåtna lön enligt avtalet till år i yrket eller år i anställning, till exempel 1 år, 2 år, 5 år. I sådana avtalsmodeller skiftar lönerna från 16 700 kronor och uppåt. I Sekos avtal med Energiarbetsgivarna ska den som har fem års yrkeserfarenhet tjäna minst 25 135 kronor.

När de olika arbetsgivarförbunden träffade pressen under tisdagen på förmiddagen sammanfattade Åke Svensson, vd Teknikföretagen, deras gemensamma ståndpunkter.

Arbetsgivarna vill ha en period med återhållsamma löneökningar och understryker hur viktigt det är för att stärka Sveriges konkurrenskraft. De vill skapa möjlighet för fler att komma in på arbetsmarknaden och öka rörligheten. Frysta ingångslöner är en bricka i denna taktik.
– Sedan måste individens prestation betyda något för vad som hamnar i lönekuvertet, säger Åke Svensson.

Arbetsgivarna strävar efter en mer individuell lönesättning.

LÄS OCKSÅ:

Arbetsgivare: ”Följ industrins märke”

Saknar en låglönesatsning

”Kraven försämrar industrins konkurrenskraft”

Industrifackens lönekrav: 2,8 procent

10 grupper som kan kräva lite mer i lön