Foto: Dita Alangkara

Prostituerade kvinnor utanför en bordell i Surabaya, Indonesien. Foto: Dita Alangkara

ARBETET DEBATT. Det är hög tid att den samlade kvinnorörelsen, i Sverige och i världen, reagerar på Amnesty Internationals beslut om att verka för legalisering av prostitution, skriver Patrice Soares och uppmanar alla medlemmar att lämna organisationen.

Amnesty tog tidigare i år ett principbeslut om att man är för en legalisering av prostitution i alla världens länder. Det betyder att Amnesty är för handel med kvinnors kroppar. Och att man tagit ställning emot kvinnors mänskliga rättigheter. Men för mäns rätt att exploatera kvinnor och flickor. Amnesty har därmed allvarligt minskat sitt existensberättigande som människorättsorganisation.

Prostitution är en fruktansvärd industri där fattiga och utsatta kvinnor förnedras och exploateras sexuellt av inte sällan ekonomiskt välsituerade män. Inte sällan män med fru och barn. Prostitution innebär nästan alltid att en man köper sex av en kvinna. Detta sex som han anser att han har rätt till är inte att anse som något annat än en ren våldtäkt. Så svår måste den integritetskränkning anses vara av de kvinnor och flickor som tvingas ligga med en massa män för pengar. En integritetskränkning som skadar den prostituerade kvinnan så väl fysiskt som psykiskt.

Rätten att köpa sex av kvinnor och flickor kan aldrig accepteras i ett civiliserat samhälle. Därför instiftade Sverige 1999, som första land i världen, en lag som kriminaliserar sexköp, den så kallade Sexköpslagen. Sverige gjorde detta för att för att markera att vi inte tolererar sexuell exploatering av kvinnor och flickor. Sexköpslagen gör det olagligt att köpa kvinnor. Men kriminaliserar inte offret för prostitutionen. Därmed läggs skulden för prostitutionen där den hör hemma, hos förövaren, den sexköpande mannen. Torsken.

Den svenska Sexköpslagen har fått flera efterföljare runt om i hela världen, på Island, i Norge, Nordirland, Irland, Sydafrika, Sydkorea med flera länder. Och fler länder tittar med intresse på lagen, Bland annat Frankrike, Belgien och de baltiska länderna. Men genom Amnesty Internationals beslut att verka för en avkriminalisering av prostitution rullas mycket av de kvinnorättsliga framgångar som Sexköpslagen inneburit tillbaka. Och i värsta fall går samhället in i en mörk tid igen, där kvinnors kroppar i ökad utsträckning ses som handelsvaror.

Amnesty Internationals beslut är inget annat än en allvarlig backlash för kvinnors rättigheter och fullvärdiga människovärde. Det hela är tyvärr en trend vi kunnat se de senaste åren. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) fattade ett liknande beslut tidigare i år där man är kritiska mot Sexköpslagen. Och för bara några veckor sedan beslutade Moderata ungdomsförbundet (MUF) att man vill legalisera sexköp. Sedan tidigare är även Liberala ungdomsförbundet (LUF) och Centern ungdomsförbund (CUF) för ett avskaffande av Sexköpslagen. Och Centerpartiet har till och med en andre vice ordförande (Fredrik Federley) som är för ett avskaffande av Sexköpslagen.

Det är hög tid att den samlade kvinnorörelsen, i Sverige och i världen, reagerar på denna kvinnopolitiska backlash. Och även om den svenska sektionen av Amnesty stod upp för kvinnors människovärde genom att rösta emot förslaget om att verka för en legalisering av prostitution så anser jag det vara kontraproduktivt för kvinnors rättigheter att vara med i en organisation som av princip är för mäns rätt att kränka kvinnors och flickors sexuella integritet. Tvärtom tror jag att den enda kännbara reaktionen som skulle kunna få en organisations som Amnesty International att ändra sitt beslut är ett stort medlemstapp. Jag vill därför uppmanar alla svenskar avsluta sitt medlemskap i Amnesty.

Patrice Soares
sitter i styrelsen för Kvinnojouren i Lund