arbetsformedlingen

Arbetslösheten fortsätter att sjunka. Framför allt är det fler unga som har fått jobb. Ändå har regeringen långt kvar till sitt mål om att 2020 ha EU:s lägsta arbetslöshet.

Nästan fem miljoner svenskar i åldrarna 15-74 år har i dag sysselsättning. SCB:s arbetskraftsundersökning för årets tredje kvartal visar att 4 924 000 personer har ett arbete att gå till. Det är en ökning med 46 000 personer. Sysselsättningsgraden landar på 67,8 procent. Men fortfarande är 6,5 procent arbetslösa, vilket innebär att 345 000 svenskar står utan jobb. Jämfört med det tredje kvartalet 2014 har antalet fast anställda ökat med 61 000.

Statistiska centralbyrån rapporterar att trenden ljusnat mest bland ungdomar mellan 15-24 år. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit med 2,1 procentenheter. Det innebär att den nu ligger på 16 procent. Bland de utrikesfödda är arbetslösheten 14,6 procent vilket innebär att den är kvar på samma nivå som tredje kvartalet förra året.

Ändå har Sverige fortfarande långt kvar till regeringens mål om att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. I september låg exempelvis Tysklands arbetslöshetssiffra på 4,5 procent, enligt Eurostat. I en jämförelse från förra året visade Konjunkturinstitutet att en stor del av förklaringen till arbetslöshetsgapet mellan Sverige och Tyskland handlar om att det är svårare för unga och utrikesfödda att få ett arbete här.

Även om SCB nu konstaterar att läget förbättrats för de svenska ungdomarna så står nu den svenska arbetsmarknaden inför en stor utmaning när antalet flyktingar ökar rekordartat.

Lena Hennel