STOCKHOLM 20150521 ≈ke Svensson, vd Teknikfˆretagen. Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090

Åke Svensson, vd Teknikföretagen Foto: Claudio Bresciani/TT

Arbetsgivarna är starkt oroade för konsekvenserna av den spruckna samordningen inom LO. Den konkurrensutsatta industrin ska sätta märket för löneökningarnas storlek, var budskapet på dagens pressträff. – Det är viktigt att vi alla har respekt för den ordningen. Det har gjort oss alla rikare, säger Åke Svensson, vd för Teknikföretagen.

När arbetsgivarna öppnade dörrarna för pressen i Jernkontorets anrika lokaler vid Kungsträdgården i Stockholm signalerade uppställningen en starkt sammanhållning inom arbetsgivarleden. Vid sidan av representanter från Teknikföretagen stod Livsmedelsföretagen och Svensk Handel. I arbetsgivarleden är samordning av avtalsrörelserna via Svenskt Näringsliv praxis och inget förbund tillåts sticka iväg och sluta annorlunda löneuppgörelser än de andra.

Nu finns en oro att fackförbund vid sidan av facken inom industrin ska försöka förhandla till sig andra lönenivåer än vad parterna i den konkurrensutsatta industrin kommer fram till. Senast i går förklarade representanter för de LO-förbund som ingår i 6F att den lönenivå som industrifacken föreslår på 2,8 procent under ett år är något för låg. 6F saknar också en reell låglönesatsning.

Arbetsgivarna öppnade under tisdagen moteld utan att peka ut någon grupp av förbund.
– Det är viktigt att facken inom industrin är samlade eftersom vi arbetar efter industriavtalet. Det gäller och det skyddas av flera institutioner som Medlingsinstitutet, säger Åke Svensson, vd Teknikföretagen.

Vid hans sida på pressträffen stod Mattias Dahl, förhandlingschef Svensk Handel.
– Vi har haft en lång och djup diskussion inom Svenskt Näringsliv om vem som ska gå först. Inget är hugget i sten, men det som gynnar oss mest är om den konkurrensutsatta industrin sätter märket för löneökningarnas storlek.
– Industrin har bäst känselspröt uti omvärlden. Modellen är den bästa vi har, även om den inte är optimal. I  2013 års avtalsrörelse hamnade löneökningarna för högt. Modellen levererar inte tillräckligt bra när det går dåligt.

Budskapet från de församlade privata arbetsgivarna var att takten i löneökningarna måste växlas ner. De krav som facken inom industrin förde fram igår var för höga och innebär ingen nedväxling, enligt arbetsgivarna.

Mattias Kinnwall, chefsekonom Industriarbetsgivarna/Skogsindustrierna gav en mycket mörk bild av det ekonomiska läget. Han målade upp hur världshandeln har fallit och den globala produktivitetstillväxten har avmattas. Enligt hans bedömning skulle den plana ut kring 1,5 procent.
– Om det är en bestående utveckling är löneutrymmet på den nivån och inte 3,0 procent som i vissa bedömningar, säger Mattias Kinnwall.
– Det finns inga tecken på att den globala konjunkturen tar fart, utan den allmänna tillväxttakten är på väg ner.

Svensk industri har flera år av fallande vinstmarginaler och oförändrad produktivitetsnivå, medan timkostnaderna ökat med 3 procent per år, visade Mattias Kinnwalls diagram. De visade också att den relativa arbetskraftskostnaden per timme låg 11 procent högre i Sverige jämfört med euro-länderna och 4 procent jämfört med hela Västeuropa.

Inom teknikindustrin har vinstmarginalerna sjunkit från 5,8 procent för fem år sedan till under 4 procent i år, framhöll Kinnwall. Han sammanfattade sina slutsatser i några punkter:
•Räkna med mer dämpad konjunktur internationellt
•Efterfrågan håller tillbaka industrin i Sverige
•Splittrad bild av industrins förutsättningar: Bilindustrin går starkt och delar av skogsindustrin hyfsat, andra delar av industri har betydligt svårare

Den bild som näringslivets företrädare presenterade står i starkt kontrast med flera andra bedömningar. Konjunkturinstitutet har bedömt löneutrymmet inklusive löneglidning till 3 procent. I en prognos från TCO-förbundet Unionen för ett par veckor sedan var bilden mycket ljusare: Hushållen är draglok i svensk ekonomi, men även stigande nettoexport, ökad offentlig konsumtion och stigande investeringar i näringslivet bidrar till en uppgång.

Den starka tillväxten i Sverige fortsätter nästa år och får draghjälp av Europas återhämtning, enligt Unionens konjunkturprognos.

LÄS OCKSÅ:

Saknar en låglönesatsning

”Kraven försämrar för industrin”

Industrifackens lönekrav: 2,8 procent

10 grupper som kan kräva lite mer i lön