Erik Larsson webbkronika

Jag var precis med om ett No-shit, Sherlock-ögonblick. Det handlar om Polen men först en annan sak. Det är obehagligt men inte särskilt svårt att föreställa sig ekonomer som sitter på sina rum och stönar till finfina siffror.

Mmmm titta där … tillväxten ser ut att bli hela 3,7 procent … mmm. Mmmm å titta där då … arbetslösheten har sjunkit med 1,5 procent på ett år … mmm. Mmmm å kolla! … deflationen har hävts … nu är det äntligen inflation! … Ja, ja, ja!!!

Polen som har en låg statsskuld och lägre arbets- löshetssiffror än Sverige har klarat sig bra genom krisen. Med en så bra ekonomi kan det vara svårt att förstå hur det kommer sig att den sittande höger- centerregeringen förlorade valet till Lag och rättvisa. Partiet är minst sagt är ett osäkert kort när det gäller ekonomi. De har mycket starka band till katolska kyrkan, är kritiska mot EU och har lovat stora välfärds- satsningar på bland annat familjerna. Samtidigt har de också lovat stora skattesänkningar.

Lag och rättvisa har lyckats framställa det som det polska folket har förslavats av utländska multinationella företag och partiet ska nu rädda folket bland annat genom att införa en hög bank- skatt. Partiet har också lyckats fånga upp de väljare som oroas för ett allt aggressivare Ryssland och en ökad migration. Detta trots att Polen knappt tar emot några flyktingar alls.

Under valrörelsen varnade partiledaren Jaroslaw Kaczynski för att flyktingar kommer till Europa och sprider kolera, dysentri och parasiter. Det är ord som för tankarna till den retorik som nazis- terna använde sig av. Påståendet om att flyktingar skulle sprida smittor har tillbakavisats av världshälsoorgani- sationen WHO. Deras bedömning är att det är troligare sjukdomar sprids av turister och bi- ståndsarbetare som kommer hem än av migran- ter men utspelet har ändå lockat väljare.

Det brukar sägas att dålig ekonomi är en bra grogrund för främlingsfientlighet och radikala förändringar men hur kommer det sig då att ett parti som Lag och rättvisa vann i Polen? En förklaring som framhålls är att det visser- ligen ser bra ut på pappret för Polen. Ekonomin växer, arbetslösheten sjunker och så vidare men problemet är att den vanliga arbetaren inte har märkt det.

I dag jobbar två miljoner polacker utomlands och en förklaring till det är att lönen är väldigt låg. Den förra regeringen kunde stoltsera med hur fina siffror som helst men märks det inte i plånböckerna spelar det ingen roll. Om inte de- ras lön höjs eller samhället förbättras så kommer väljarna att söka efter nya politiska alternativ.

No shit, Sherlock.