Per Holmström.  Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kommunal vill utvidga lagen om medbestämmande så att facket kan påverka en offentlig upphandling innan den är avgjord. Helst bör både mbl och las skrivas om före 2018.

Busschaufförer och annan personal som inte får följa med till nästa företag vid en upphandling är en ständig källa till irritation för Kommunal. Sedan länge kräver fackförbundet att lagen om anställningsskydd, las, skrivs om så att personalen inte ska oroa sig över sina anställningar vid en ny upphandling. Men vid ett seminarium som arrangerades av Kommunal på måndagen, och där även Sveriges Bussföretag deltog, framgick det att man nu även vill ha en utvidgning av mbl, lagen om medbestämmande.

Kommunal vill att den upphandlande myndigheten, ofta kommuner och landsting, ska ha en skyldighet att diskutera med facket innan ett avtal med en ny entreprenör är underskrivet.
– Som det är nu kommer vi in väldigt sent. Det handlar ofta om veckor efter att kontraktet är slutet, säger Per Holmström, förste vice ordförande för Kommunal.

Med ett utvidgat krav på medbestämmande hoppas facket på ett ökat inflytande, inte över vem som ska vinna affären, men däremot över hur villkoren ska se ut, exempelvis vilka bussar som ska köras. Exakt hur ett förslag ska konstrueras har Kommunal inte slagit fast, men Per Holmström påpekar att en förändring av mbl skulle få betydelse även på andra områden inom offentlig verksamhet.
– Men som det nu är så förekommer det ibland vissa underhandskontakter. Så vill vi inte ha det. Vi vill att det ska vara tydligt och klart.

Ulrika Egervall, förhandlingschef och vice ordförande för Sveriges Bussföretag ställer sig emellertid frågande till en sådan förändring.
– Jag förstår inte hur det är tänkt. Skyldigheten att mbl-förhandla åligger arbetsgivaren gentemot det fack man har kollektivavtal med. Den upphandlande myndigheten är inte arbetsgivaren. Förslaget känns svårt att förstå.

Kommunals Per Holmström hoppas emellertid att få regeringen med på båten, både när det gäller Las och mbl. Han vill ha en lagstiftning under den här mandatperioden.
– Vi måste få till en förändring så snart som möjligt.

Lena Hennel