Transport och GS vänder sig emot att Handels och IF Metall för diskussioner om las och annat direkt med sina motparter. Båda tycker att sådana diskussioner borde föras i LO:s regi.

-Det är irriterande att man för den här sortens diskussioner enbart utifrån sin egen situation utan att lyfta blicken och se hur det är i andra branscher, säger Lars Lindgren, Transports ordförande.
Han berättar att Transport sällan har några problem med las-reglerna och att man ofta följer reglerna och att det är ovanligt med avsteg från bestämmelserna om anställningstid vid uppsägningar.

Tommy Andersson, GS förste vice ordförande säger:
-Vi är kritiska till upplägget. Sådana här samtal borde breddas och vi borde ge mandat åt LO att föra dem.

Fackförbunden i 6F och Pappers har skrivit ett debattinlägg i Arbetet. De kritiserar att IF Metall och Handels för diskussioner om las med arbetsgivarna i Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna och Svensk Handel. Kritiken handlar bland annat om att resultatet kan bli att anställda ska kunna sägas upp utan motivering. De sex LO-förbunden kräver att Handels och IF Metall ska avbryta samtalen.

Lars Lindgren upprörs över debattinlägget. LO-förbunden borde först av allt diskutera frågan internt innan man går ut i en offentlig debatt.
Tommy Andersson i GS säger att las inte ger så bra skydd som många tror. Och han påpekar också att i de pågående samtalen där IF Metall och Handels deltar inte handlar om att arbetsgivarna fritt ska kunna säga upp.

I en tidigare artikel i Arbetet har IF Metalls Veli-Pekka Säikkälä och Teknikföretagens Anders Weihe berättat om diskussionerna. Och båda resonerar om en total omstöpning av las och andra regler –utan att närmare ange vad det skulle kunna vara.
-Det är alldeles för tidigt att ta ställning. Det beror på vad det innebär, säger Tommy Andersson.

Transports Lars Lindgren tycker situationen är allvarlig för LO. LO-samordningen har spruckit och nu diskussion och olika uppfattningar om las. Risken är att LO förlorar sin roll och bara blir en politisk påtryckarorganisation enligt honom.
-LO:s ledning borde ta ett riktigt tag i detta och se till att föra diskussionen i LO-styrelsen, säger Lars Lindgren.
Kommunal meddelar genom sin presstjänst att man inte vill kommentera IF Metalls och Handels diskussioner och inte heller vill Kommunal säga något om det kritiska debattinlägget.