Martin Klepke webbledartopp

LO inleder en kampanj för att göra Sverigedemokraternas arbetarfientliga politik känd för sina medlemmar.

Det är en kunskap som måste spridas.

Det är ingen tillfällighet att SD redan före valet 2014 hjälpte alliansen med fem jobbskatteavdrag, eller att de var med om att rösta igenom kraftiga nedskärningar i vård, skola och omsorg.

Det är heller ingen tillfällighet att Sverigedemokraterna därefter röstade bort skatte­reduktionen för fackavgiften men samtidigt behöll reduktionen för arbetsgivarna. Eller att SD ställde sig bakom och aktivt drev på Alliansens långtgående försämringar i arbetsrätt och anställningsskydd, och dessutom ivrigt urholkade både tillsyn och regler runt arbetsmiljöansvar.

Detta är förändringar som alla har försämrat för Sveriges LO-anslutna. Att Sverigedemokraternas givit sitt stöd är ingen tillfällighet.

SD:s hat mot invandrare står inte isolerat. Partiet när samma hat mot arbetarklass och arbetarrörelse.

Det är ingen tillfällighet att mycket av det hot och hat från Sverigedemokrater som inte riktas mot invandring i stället riktas mot arbetarrörelsens företrädare i syfte att få dem att tystna.

Sverigedemokraterna för alltså både en invandrarfientlig och en mycket arbetarfientlig politik, men sätter sig dessutom aktivt över demokratiska grundprinciper.

Grunden för demokrati är alla människors lika rätt, oavsett kön, inkomst, ursprung och social ställning. Demokratin vilar på allmänna val, yttrandefrihet och organisationsfrihet.

Sverigedemokraterna i Lund lägger ut kartor över asylboenden. I våra skolor propagerar partiet mot elever med annan hudfärg och ursprung. På riksplanet beslutar SD att börja jobba utomparlamentariskt då de inte får den demokratiskt valda majoriteten med sig.

Inser vi inte att Sverigedemokraterna vägrar dela demokratins grundprinciper blir partiets hat mot invandrare och arbetarklass snart ett direkt hot mot hela vår demokrati.